Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Amming

Kvinner med epilepsi bør amme, på samme måte som kvinner i den generelle befolkningen. Amming er vanligvis uproblematisk, selv om moren bruker et antiepileptikum. Det anbefales at legen din allerede før fødselen søker informasjon om din medisin vedrørende overgang til morsmelk og mulige virkninger på barnet. 

Små mengder av medisinen kommer over i morsmelken. Mengden som barnet tar opp i kroppen sin, er betydelig mindre en det barnet var utsatt for via blodsirkulasjonen før fødselen. Vanligvis er ikke dette nok til å påvirke barnet, men det kan skje. I disse tilfellene vil mor og barn ha behov for ekstra hjelp.

Problemene som kan oppstå, kan inndeles i tre hovedgrupper. Noen barn får abstinenssymptomer på grunn av at de plutselig får mindre av legemiddelet som mor bruker etter fødselen, enn under svangerskapet. Hos andre barn kan det oppstå en opphopning av legemiddelet på grunn av umoden nedbrytingsevne for enkelte legemidler de første tre levemånedene. Risikoen er økt hos for tidlig fødte barn. En annen mulig påvirkning av barnet er at det blir ekstra søvnig og døsig.

Dersom du føler at barnet ditt viser unormal atferd, bør du ta det opp med legen din. 

Forrige side Neste side