Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Konklusjon

Selv om noe av det som er sagt kan virke skremmende, er det viktig å huske at de aller fleste kvinner med epilepsi har normale svangerskap og føder friske barn.

Forrige side Neste side