Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall, hvor hele hjernen er involvert, og lokaliserte (fokale) anfall, hvor kun deler av hjernen er involvert.

Diagnostikk

Ofte er det vanskelig å stille en diagnose kun på bakgrunn av en undersøkelse og forskjellige tester. Det er derfor viktig å få anfallet beskrevet av eventuelle vitner til anfallet. Spesielt interessant er varigheten av anfallet, eventuelt tap av bevissthet, kramper, fråde samt avgang av urin eller avføring. Observasjon av automatiske bevegelser eller rykninger i visse muskelgrupper vil også tillegges vekt. Slike vil også merkes av pasienten selv.

Dersom man mistenker at det foreligger epilepsi, vil legen foreta en nevrologisk undersøkelse med testing av blant annet muskelkraft, reflekser og øyebevegelser. Dette kan også gi en pekepinn om hva som ligger til grunn for epilepsien.

En annen undersøkelse som er aktuell, er EEG, hvor hjernens elektriske aktivitet kan registreres. Dette er den viktigste undersøkelsen når man skal stille diagnosen epilepsi.

I tillegg brukes andre undersøkelsesmetoder. Dette gjelder bildeundersøkelser som MRI eller CT-røntgen av hjernen, samt angiografi som fremstiller blodårene i hjernen ved at man sprøyter inn et kontrastmiddel.

Forrige side Neste side