Informasjon

Epilepsi, en oversikt

Epilepsi er en samlebetegnelse for ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene skyldes forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Det er vanlig å dele anfallene inn i generaliserte anfall, hvor hele hjernen er involvert, og lokaliserte (fokale) anfall, hvor kun deler av hjernen er involvert.

Å leve med epilepsi

Dersom man har epilepsi, finnes det en del yrkesrestriksjoner. Personer med epilepsi kan ikke bli flygere, sjøfolk i utenrikstjeneste, arbeide ved jernbane eller med sikkerhetstjeneste, eller være sjåfører i offentlig transport. De kan heller ikke betjene verktøy eller maskiner, eller ha annet arbeid der risikoen for skade er stor ved et eventuelt anfall. De fleste fritas fra militærtjeneste.

Pasienter med epileptiske anfall kan heller ikke ha førerkort. Har du imidlertid vært anfallsfri i lengre perioder (forskjellige krav, seks måneder til fem år), kan du søke om få førerkortet ditt for klasse 1 (inkluderer personbil B/BE) tilbake. Kravene for tunge førerkortklasser er vesentlig strengere.   

Forrige side Neste side