Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe tilstander som forårsaker forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Sykdommen kan gi ulike symptomer, f.eks kramper, ukontrollerte bevegelser, taleproblemer, synsforstyrrelser og bevisstløshet.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Ved mistanke om epilepsi er det viktig med grundige undersøkelser. Det er viktig å vite omstendighetene omkring anfallet og om personen har andre sykdommer. Det er ofte nødvendig å gjøre bildeundersøkelser av hjernen.

Beskrivelse av anfallet

For legen er det viktig å vite hvordan anfallet artet seg. Ettersom du selv kanskje mistet bevisstheten, er det en stor fordel dersom andre personer som var til stede, også kan fortelle hva som skjedde. Alle opplysninger omkring anfallet kan være av betydning for å stille riktig diagnose og gi best mulig behandling.

Blant de tingene som er viktige å vite, er hvor lenge anfallet varte, om du var bevisstløs, om du falt eller hadde kramper. Dersom du bet tungen eller leppene, eller dersom du hadde vannlating under anfallet, må du fortelle dette. Du bør også fortelle om eventuelle merkelige følelser i kroppen like i forkant av anfallet.

Andre ting som er nyttig å vite, er hva du gjorde i forkant av anfallet. Hadde du trent, tatt medisiner, drukket alkohol eller gjort andre ting som kan utløse epilepsi? Se pasientinformasjon Hvordan oppstår epilepsi?.