Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Temaside om Korona

Ved mistanke om epilepsi er det viktig med grundige undersøkelser. Det er viktig å vite omstendighetene omkring anfallet og om personen har andre sykdommer. Det er ofte nødvendig å gjøre bildeundersøkelser av hjernen.

Beskrivelse av anfallet

For legen er det viktig å vite hvordan anfallet artet seg. Ettersom du selv kanskje mistet bevisstheten, er det en stor fordel dersom andre personer som var til stede, også kan fortelle hva som skjedde. Alle opplysninger omkring anfallet kan være av betydning for å stille riktig diagnose og gi best mulig behandling.

Blant de tingene som er viktige å vite, er hvordan anfallet begynte, hvor lenge det varte, om du var bevisstløs, om du falt eller hadde kramper. Dersom du bet tungen eller leppene, eller dersom du hadde vannlating under anfallet, må du fortelle dette. Du bør også fortelle om eventuelle merkelige følelser i kroppen like i forkant av anfallet.

Andre ting som er nyttig å vite, er hva du gjorde i forkant av anfallet. Hadde du trent, tatt medisiner, drukket alkohol eller gjort andre ting som kan utløse epilepsi? Se pasientinformasjon Hvordan oppstår epilepsi?

Basisundersøkelser

Legen vil foreta en generell klinisk undersøkelse med fokus på nervesystemet ditt. Spesielt ved førstegangsanfall er det vanlig å undersøke blodet ditt for å sjekke blant annet blodsukker, elektrolytter, infeksjonsprøver, blodlegemer, nyrefunksjon, leverfunksjon og stoffskiftet. Det kan være aktuelt med å registrere hjertets elektriske signaler med hjelp av et elektrokardiogram

Neste side