Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Når beskrivelsen av anfallet gir begrunnet mistanke om epilepsi, bør vedkommende utredes videre med grundige undersøkelser. Det er viktig å vite omstendighetene omkring anfallet og om personen har andre sykdommer. Både klinisk undersøkelse, blodprøver, måling av hjernens elektriske aktivitet og bildeundersøkelse av hjernen tilhører vanligvis førstegangsutredningen av mistenkt epilepsi. 

Beskrivelse av anfallet

For legen er det viktig å vite hvordan anfallet artet seg. Ettersom personer som ble rammet kan miste bevisstheten, er det en stor fordel dersom vitner kan beskrive hva som skjedde. Et viktig hjelpemiddel i utredningen er videoopptak av anfall. Bruken krever samtykket til personen som ble filmet.

Vedkommende kan altså selv bestemme om hen vil tillate at et videoopptak kan brukes som del av sykehistorien. Hvis hen samtykker i det, vil det være til stor fordel for at legen kan stille riktig diagnose og dermed kan gi best mulig behandling. Alle øvrige opplysninger omkring anfallet kan også være av betydning. 

Blant de tingene som er viktige å vite, er hvordan anfallet begynte, hvor lenge det varte, om vedkommende var bevisstløs, om hen falt eller hadde kramper. Dersom personen bet tungen eller leppene eller hadde vannlating under anfallet, er dette viktig informasjon som bør videreformidles til legen.

Hos noen opptrer forvarsler dager eller timer før et anfall, for eksempel rastløshet, konsentrasjonsvansker eller humørendringer. En del av pasientene beskriver også forvarsler rett før et anfall rammer. Det kan dreie seg om for eksempel os noen umiddelbart før et anfall. Det kan dreie seg om for eksempel ubehag i magen, endringer i smak/lukt eller andre sanseinntrykk. Symptomer på forvarsel på epileptisk anfall er viktige holdepunkter ved vurdering av diagnosen epilepsi. 

Andre ting som er nyttig å vite, er hva vedkommende gjorde i forkant av anfallet. Forhold som kan medføre senket krampeterskel er for eksempel inntak av visse medisiner, påvirkning av eller abstinens fra alkohol eller andre rusmidler, feber hos småbarn, infeksjoner, uttørring, lavt blodsukker, andre metabolske forstyrrelser, hodeskader, med flere.  Se pasientinformasjon Hvordan oppstår epilepsi? 

Neste side