Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Når beskrivelsen av anfallet gir begrunnet mistanke om epilepsi, bør vedkommende utredes videre med grundige undersøkelser. Det er viktig å vite omstendighetene omkring anfallet og om personen har andre sykdommer. Både klinisk undersøkelse, blodprøver, måling av hjernens elektriske aktivitet og bildeundersøkelse av hjernen tilhører vanligvis førstegangsutredningen av mistenkt epilepsi. 

Beskrivelse av anfallet

For legen er det viktig å vite hvordan anfallet artet seg. Ettersom du selv kanskje mistet bevisstheten, er det en stor fordel dersom andre personer som var til stede, også kan fortelle hva som skjedde. Et viktig hjelpemiddel i utredningen er å kunne se et videoopptak av et anfall. Det krever ditt samtykke for at noen kan vise videoopptak av deg til andre personer, også til helsepersonell. Du bestemmer om du vil tillate at et opptak kan brukes som del av sykehistorien. Hvis du samtykker i det, vil det være til stor fordel for at legen kan stille riktig diagnose og dermed kan gi best mulig behandling. Alle øvrige opplysninger omkring anfallet kan også være av betydning. 

Blant de tingene som er viktige å vite, er hvordan anfallet begynte, hvor lenge det varte, om du var bevisstløs, om du falt eller hadde kramper. Dersom du bet tungen eller leppene, eller dersom du hadde vannlating under anfallet, må du fortelle dette. Du bør også fortelle om eventuelle merkelige følelser i kroppen like i forkant av anfallet. Hos noen opptrer slike forvarsler dager eller timer før et anfall, hos noen umiddelbart før et anfall.  

Andre ting som er nyttig å vite, er hva du gjorde i forkant av anfallet. Hadde du trent, tatt medisiner, drukket alkohol, sovet lite eller gjort andre ting som kan senke krampeterskelen? Se pasientinformasjon Hvordan oppstår epilepsi? 

Basisundersøkelser

Legen vil foreta en generell klinisk undersøkelse av deg, inkludert nervesystemet. Spesielt ved førstegangsanfall er det vanlig å undersøke blodet ditt for å sjekke blant annet blodsukker, elektrolytter, infeksjonsprøver, blodlegemer, nyrefunksjon, leverfunksjon og stoffskiftet. For å utrede mulig hjertesykdom som medvirkende årsak til anfallet, vil det være hensiktsmessig å registrere hjertets elektriske signaler med hjelp av et elektrokardiogram

Neste side