Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Temaside om Korona

EEG

EEG er forkortelse for elektroencefalografi. Undersøkelsen registrerer elektriske impulser som oppstår i hjernebarken. Med alderen endrer EEG seg og nærmer seg et typisk voksent mønster først når hjernen er fullt utviklet, omkring 13-17 års alder. Hos voksne er et normalt EEG sammensatt av flere rytmiske deler og varierer ettersom personen er våken, døsig eller sover. Tyding av barne-EEG krever særlig kompetanse.

EEG kan påvise i hvilket hjerneområde sykdomsforandringer foreligger. Men, i dag foretrekkes vanligvis MR eller CT når man vil undersøke hjernens utseende (anatomi). EEG har en viktig rolle ved utredning av kramper og ved diagnostikk av epilepsi og uklare tilstander med forstyrrelser i bevissthetstilstanden.

EEG er ikke forbundet med ubehag. Testen er heller ikke noen registrering av tanker eller intelligens. Faste er ikke nødvendig, men inntak av stimulerende midler som kaffe, te eller nikotin bør unngås de siste 12 timene før såkalt søvnstudie (søvndeprivert EEG).

Håret bør vaskes kvelden før undersøkelsen. Bruk helst ikke olje eller hårmidler etter vask. Dette sikrer godt feste av elektrodene mot skallen. Dersom en søvnstudie skal gjennomføres, skal pasienten ha vært våken et antall timer natten før. Antall timer avhenger av alder: Barn under to år kan sove fra kl. 21.00-05.00 Barn fra to til ti år kan sove i tiden 22.00-03.00 Barn over ti år og voksne kan sove i tre timer i løpet av natten

Faste medisiner, for eksempel epilepsimedisiner (antiepileptika), skal brukes som vanlig.

Under undersøkelsen brukes elektroder, små plater som fanger opp de elektriske signalene og som festes til hodehud med en spesiell krem. Kremen smøres på for å sikre best mulig kontakt mellom skalpen og elektroden. 16-21 elektroder festes på bestemte steder. Du plasseres i en liggende stilling og instrueres om å holde øynene lukket.

Det kan være aktuelt å stimulere deg på ulike måter. F.eks. er det under EEG-opptaket som regel aktuelt å be deg om å puste dypt gjennom munnen 20 ganger per minutt i tre minutter. Denne hyperventilasjonen gir endringer i blodets surhetsnivå (gir alkalose), som igjen gir sammentrekning i blodårer og påvirker nerveceller i hjernestammen. Dette kan i sin tur aktivere en karakteristisk elektrisk aktivitet i hjernen, som påvises på EEG. Et annet stimulus kan være lysglimt med 1-50 lysglimt per sekund, der lyskilden plasseres like foran ansiktet. Lysglimtene kan utløse et unormalt EEG-mønster som ellers ikke registreres.

I visse tilfeller holdes pasienten våken natten før testen (søvndeprivert test) for å gjøre det lettere for pasienten å sove under undersøkelsen. Under søvn kan unormale mønster lettere avsløres, f.eks. visse typer epilepsi. Registreringer blir gjort når pasienten sovner, under søvn og under oppvåkning.

Etter at EEG-opptaket er avsluttet, fjernes elektrodene og pasienten kan vaske håret.

Hos omtrent 90 prosent av personer med epilepsi kan man finne et unormalt EEG-mønster med såkalt epileptiform aktivitet, mellom anfallene.

Forrige side Neste side