Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Temaside om Korona

Bildeundersøkelser

Hos mange personer med epilepsi, spesielt de som er over 20 år, gjøres bildeundersøkelser av hjernen. Mest brukt er MR, men også CT, som er en detaljert røntgenundersøkelse.

Begge undersøkelsene foregår ved at pasienten ligger inne i en trommel, mens apparatet tar hyppige bilder av hjernen. CT-undersøkelsen går svært raskt, mens MR-undersøkelsen tar noe lenger tid. Noen ganger får du et stoff (kontrastvæske) gjennom en nål inn i blodårene for å fremstille hjernen enda bedre.

CT og MR gir nøyaktige bilder og kan vise om det er skader eller andre tilstander i hjernen som forårsaker anfallene.

Forrige side Neste side