Informasjon

Hvordan påvises epilepsi?

Epilepsi er samlebetegnelsen for en gruppe ulike tilstander som medfører tilbakevendende epileptiske anfall. Anfallene kan gi ulike symptomer, for eksempel ukontrollerte bevegelser, plutselig svekkelse i muskulaturen, episoder med fjernhet og manglende kontakt, taleproblemer, synsforstyrrelser, kramper i hele kroppen og bevisstløshet.

Andre forklaringer

Noe av hensikten med de undersøkelsene som gjøres, er å utelukke andre tilstander som kan ha epilepsi-lignende symptomer.

Slike tilstander kan være hjertesykdommer og forstyrrelser av hjerterytmen. Forkalkning av blodkarene i hjernen eller hjerneslag ("drypp") kan også gi epileptiske anfall. En rekke andre tilstander kan forårsake besvimelser, og disse må også vurderes. Epilepsilignende anfall kan komme av lavt blodsukker, svært kraftig pusting (hyperventilasjon), migrene og andre hjernesykdommer.

Forrige side Neste side