Informasjon

Temporallappsepilepsi

Dette er en spesiell form for epilepsi som ofte er karakteriert ved kortvarige anfall med uvanlig oppførsel, spesielle tanker og følelser. Pasienten husker ofte ikke eller registrerer ikke selv anfallet. Diagnosen kan være vanskelig å stille og kan mistolkes som psykisk lidelse.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hopp til innhold

Hva er temporallappsepilepsi?

Temporallappene eller tinninglappene befinner seg fortil og på begge sider av storhjernen. I temporallappene håndterer hjernen følelser, "fight-or-flight" reaksjoner og området er viktig for korttidshukommelsen.

Hjernebark - oversikt lateralt
Hjerne - funksjonsområder

Epileptiske anfall kan utløses fra temporallappen, og symptomene kan være knyttet til temporallappenes funksjoner. Symptomene kan derfor bestå i uventede følelser som oppstemthet, frykt, panikk og deja vu.

Under et anfall av temporallappsepilepsi kan bevisstheten være nedsatt. Eller hvis anfallet er mer intenst, så reagerer du ikke på omgivelsene selv om du ser våken ut. Mange vil under anfallet foreta seg gjentatte bevegelser med leppene og hendene.

Temporallappsepilepsi kan skyldes defekter eller arr i temporallappen, men i de fleste tilfeller er årsaken ukjent. Tilstanden kan være vanskelig å behandle medikamentelt, så kirurgi kan være et alternativ.