Informasjon

Temporallappsepilepsi

Symptomer

Epileptiske anfall som utgår fra temporallappen, har et variert symptombilde som kan imitere en rekke andre sykdomstilstander. Pasientene kan være delvis bevisste under et anfall. Men de kan også tape oppmerksomheten rettet mot omgivelsene og miste bevisstheten. De husker ofte ikke hva som har skjedd. Bevissthetsnedsettelsen kan være vanskelig å oppdage for vitner.

Ulike kroppslige symptomer forekommer, eksempelvis kvalme, endringer i tarmfunksjon, blodtrykkssvingninger, rødming, hjertebank og liknende som kan lede tankene hen på en rekke kroppslige sykdommer eller panikkanfall.

Symptomene kan dessuten variere fra det ene anfallet til det andre og derved forvirre ytterligere. Nedsatt hukommelse eller andre mentale forstyrrelser under eller etter anfallene kan bidra til å vanskeliggjøre diagnosen ved at pasienten gjengir symptomene uklart.

Rundt én eller to av tjue pasienter opplever forvarsler som opptrer fra en halvtime til dager før anfallet begynner. Symptomene varierer fra for eksempel hodepine, konsentrasjonsvansker, til stemningssvingninger med irritabilitet, nedstemthet eller rastløshet. Slike forvarsler kalles prodromer.

En annen type forvarsel oppstår umiddelbart før et epilepsianfall hos noen av pasientene. Det dreier seg om symptomer som for eksempel ubehag i magen, en merkelig smak i munnen eller luktendringer eller andre sanseinntrykk. Andre opplever en følelse av grunnløs frykt eller en såkalt déjà-vu-opplevelse (en følelse av at det som hender har skjedd før). Disse symptomene kalles aura.

Ikke alle pasientene som har aura, husker dem. Aura er et lite epileptisk anfall i seg selv, der forstyrrelsen av hjernens elektriske aktivitet på dette tidspunktet ikke forårsaker synlige anfallssymptomer eller nedsatt bevissthet - det kommer etterpå. 

Typiske symptomer og tegn på et temporallappsanfall kan være stirring, å miste kontakten med omverden, gjentatte tygge- eller svelgebevegelser, smatting, plukkebevegelser eller andre unormale fingerbevegelser, eller unormale lydfornemmelser. Under anfallet er det viktig å ikke hindre, provosere eller korrigere vedkommende, fordi personen kan yte motstand. 

Et temporallappsanfall varer vanligvis fra ett til to minutter. Bare i sjeldne tilfeller går et temporallappsanfall over i et rent krampeanfall (generalisert anfall med tonisk-kloniske kramper).

Etter et temporallappsanfall kan du oppleve uttalt slitenhet og utmattelse, forvirring, ingen hukommelse for hva som har skjedd og forbigående vansker med å snakke.

Vær oppmerksom på at noen aktiviteter kan være farlige hvis du utfører dem når du er alene. Det gjelder blant annet svømming, bading, klatring, å arbeide i store høyder, å kjøre motorkjøretøy eller maskiner.

Forrige side Neste side