Informasjon

Temporallappsepilepsi

Diagnosen

Sykehistorien er avgjørende, og det er spesielt viktig å få frem symptomenes anfallsmønster. Legen trenger en detaljert beskrivelse av anfallene, gjerne fra et øyevitne, fordi mange pasienter med temporallappsepilepsi ikke husker anfallene. Sykehistorien kan mistolkes slik at legen ikke vurderer temporallappsepilepsi som en mulighet. Det hender derfor at diagnosen overses. Hvis du samtykker i det, vil et videoopptak av et anfall være til stor hjelp. 

Dersom legen mistenker at tilstanden skriver seg fra hjernen, vil du vanligvis bli henvist til en spesialist i nervesykdommer. Legen vil foreta en nevrologisk undersøkelse og sjekke reflekser, muskelspenning, muskelstyrke, følesans, gange, kroppsholdning, koordinasjon og balanse. Eventuelt vil legen også vurdere dine mentale funksjoner, vurderingsevne og hukommelse.

Blodprøver tas rutinemessig for å utelukke andre forklaringer eller tilstander som kan utløse anfall. Også en MR-undersøkelse av hjernen er del av standardutredningen. I tillegg er EEG en nødvendig undersøkelse. Den viser den elektriske aktiviteten i hjernen.

Personer med epilepsi har ofte endringer i hjernebølgemønsteret, selv om de i øyeblikket ikke har noe anfall. I andre tilfeller er man avhengig av at EEG-et er tatt under et anfall, for å fange opp de forbigående elektriske forandringene i hjernen. Nyere metoder som PET eller SPECT (bildeundersøkelse med radioaktive isotoper) kan også være aktuelle å utføre.

Forrige side Neste side