Informasjon

Temporallappsepilepsi

Diagnosen

Sykehistorien er avgjørende, og det er spesielt viktig å få frem symptomenes anfallsvise karakter. Legen trenger en detaljert beskrivelse av anfallene, gjerne fra et øyevitne, fordi mange pasienter med temporallappsepilepsi ikke husker anfallene. Sykehistorien kan mistolkes slik at legen ikke vurderer temporallappsepilepsi som en mulighet. Det hender derfor at diagnosen overses.

Dersom legen mistenker at tilstanden skriver seg fra hjernen, vil legen foreta en nevrologisk undersøkelse og sjekke reflekser, muskelspenning, muskelstyrke, følesans, gange, kroppsholdning, koordinasjon og balanse. Eventuelt vil legen også vurdere dine mentale funksjoner, vurderingsevne og hukommelse.

Blodprøver tas ofte rutinemessig for å utelukke andre forklaringer eller tilstander som kan utløse anfall. EEG er en nødvendig undersøkelse og viser den elektriske aktiviteten i hjernen. Personer med epilepsi har ofte endringer i hjernebølgemønsteret, selv om de i øyeblikket ikke har noe anfall. I andre tilfeller er man avhengig av at EEG-et tas under et anfall for å fange opp de forbigående elektriske forandringene i hjernen. Nyere metoder som MR, PET eller SPECT (bildeundersøkelse med radioaktive isotoper) kan også være aktuelle å utføre.

Forrige side Neste side