Informasjon

Temporallappsepilepsi

Temporallappsepilepsi er en spesiell form for epilepsi som ofte er karakterisert ved kortvarige anfall med uvanlig oppførsel, fjernhet, stirring, smatting, tygging, og lignende. Pasienten husker ofte ikke eller registrerer ikke selv anfallet.

Behandling og prognose

Det finnes mange anti-epileptiske medisiner som kan forsøkes. Om lag femti prosent av pasientene blir anfallsfrie med medikamentell behandling. Den andre halvparten oppnår ikke kontroll over anfallene med medisiner alene. I noen tilfeller kan tilstanden gå over av seg selv.

Cirka en tredjedel av pasientene opplever ingen bedring med medikamentell behandling. Kirurgisk behandling (epilepsioperasjon) bør vurderes dersom to behandlingsforsøk med et aktuelt antiepileptikum i riktig dose ikke fører til en tilstrekkelig bedring av anfallssituasjonen.

Hvorfor er det viktig å vurdere epilepsikirurgi allerede på dette tidspunktet? 

Jo lenger en anfallssituasjon vedvarer ukontrollert, jo større er faren for negativ påvirkning av utviklingen (hos barn), psyken, læring, tenkning og sosiale funksjoner.  Det angis at 60 - 70 prosent av operasjonene gjennomført hos pasienter med temporallappsepilepsi, gir et vellykket resultat i form av anfallsfrihet. 

Forrige side Neste side