Informasjon

Temporallappsepilepsi

Behandling og prognose

Det finnes mange medisiner mot epilepsi (antiepileptika) som kan forsøkes. Om lag femti prosent av pasientene blir anfallsfrie med medikamentell behandling. Den andre halvparten oppnår ikke kontroll over anfallene med medisiner alene. 

I noen tilfeller kan tilstanden gå over av seg selv.

Cirka en tredjedel av pasientene opplever ingen bedring med medikamentell behandling. Dersom behandlingsforsøk med to til tre aktuelle antiepileptika i riktig dose, enten alene eller i kombinasjon, ikke fører til en tilstrekkelig bedring av anfallssituasjonen, bør andre former for behandling vurderes. Epilepsioperasjon er en type behandling som kan ha effekt ved temporallappsepilepsi som skyldes forkalkning av hippocampus, en liten bananformet del av hjernen i tinninglappen. 

Hvorfor er det viktig å vurdere epilepsikirurgi allerede på dette tidspunktet? Jo lenger en anfallssituasjon vedvarer ukontrollert, jo større er faren for negativ påvirkning av utviklingen (hos barn), psyken, læring, tenkning og sosiale funksjoner.  Det angis at to tredjedeler av operasjonene gjennomført hos pasienter med temporallappsepilepsi, gir et vellykket resultat i form av varig anfallsfrihet. 

Andre ikke-medikamentelle former for behandling som kan vurderes av spesialist, er ketogen diett eller nervestimuleringer.

Forrige side Neste side