Informasjon

Hørselskade etter hjernehinnebetennelse

Hørselstap kan forårsakes av en rekke faktorer, deriblant infeksjoner. Hjernehinnebetennelse er sannsynligvis den hyppigste infeksiøse årsaken til nedsatt hørsel.

Opptil 30 prosent av de med gjennomgått bakteriell hjernehinnebetennelse kan ha noen grad av hørselstap som spenner fra mildt hørselstap til døvhet.

Hjernehinnebetennelse

Som navnet sier, så er hjernehinnebetennelse en infeksjon i hinnen og væsken som omgir hjernen og ryggmargen. Det er en infeksjon som sprer seg raskt. Den kan være forårsaket av bakterier, virus, sopp eller parasitter. Virusinfeksjon forekommer hyppigst og gir færre varige skader - som hørselstap - enn de andre årsakene til sykdommen.

Hjernehinnebetennelse kan ramme en person uansett alder, men eldre og personer yngre enn 20 år rammes oftest og angripes hardest. I de fleste tilfeller gis kraftige antibiotika for å helbrede og redde pasientens liv. Og på samme måte som hjernehinnebetennelse kan forårsake hørselstap, så kan også noen typer antibiotika det. Slike medikamenter beskrives som ototoksiske - de skader det indre øret.

Hørselsskaden

10408-2-3668-indre-ore-lydledning.jpg

Ved alvorlige tilfeller av hjernehinnebetennelse kan bakterier, bakteriegiftstoffer eller kjemiske stoffer som kroppen produserer for å bekjempe infeksjonen, trenge inn i det indre øret hvor de kan skade hårcellene i sneglehuset, cochlea, eller nervefibre.

Det er to hovedårsaker til tap av hørsel ved hjernehinnebetennelse: Ødeleggelse av nerveendinger, hårcellene, i sneglehuset (cochlea) som fører til et mildt til moderat hørselstap. Og fysisk skade av selve sneglehuset som kan føre til betydelig til uttalt hørselstap.

Hos et barn med hørselstap etter hjernehinnebetennelse er det økt risiko for overdreven beinnydannelse i cochlea, kalt ossifikasjon, i ukene og månedene etter den akutte sykdommen. Det kan forverre hørselstapet og gjøre behandlingen av hørselstapet vanskeligere eller mindre vellykket.

Her kan du lese om hvordan vi hører.

Foruten hørselstap kan skadene på det indre øret også medføre balanseproblemer og øresus, tinnitus.

Rask behandling hjelper

Tidlig behandling av hjernehinnebetennelse kan forhindre og reversere hørselstap. Vi antar at hørselstap oppstår i løpet av de to første sykdomsdagene. Hvis behandlingen starter i dette tidsrommet, kan tapet av hørsel stanses eller begrenses.