Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

Meningokokksykdom er en farlig sykdom. Denne informasjonen er skrevet for å opplyse om sykdommen og gi enkle praktiske råd om hvordan foreldre skal følge med når barn eller unge har feber.

Hjernehinnebetennelse og blodforgiftning

Siden november 1992 har norske spedbarn og småbarn fått tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. Vaksinen, kalt Hib-vaksine, gir god beskyttelse mot en bakterie (hemofilusbakterien) som forårsaker sykdommene.

En annen bakterietype - meningokokker - kan også forårsake hjernehinnebetennelse og blodforgiftning. På folkemunne omtales sykdommen da ofte som "smittsom hjernehinnebetennelse". Meningokokksykdom ville være en bedre betegnelse - for å skille den fra sykdom forårsaket av andre bakterier og virus.

Småbarn og ungdom mest utsatt

Alle aldersgrupper kan få meningokokksykdom, men barn opp til fem år og ungdom mellom 13 og 20 år blir oftest rammet.

Symptomene som beskrives her, er de samme uansett hvilken bakterie som er årsak til sykdommen - med unntak av at hemofilusbakterien ikke gir utslett.

Neste side