Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)

Når barn eller unge har feber, skal du undersøke dette

Er barnet mer enn vanlig slapt og medtatt?

Alle barn er slappe når de har feber. De som bor sammen med barnet, vet best hvordan barnet pleier å være når det har en vanlig feberepisode. Har for eksempel barnet drukket som det pleier? Det viktigste er å "stole på sin egen utrygghet". Hvis du synes barnet er annerledes enn det pleier å være når det har feber, eller du føler deg utrygg, skal du varsle lege.

Har barnet kastet opp?

Kombinasjonen av feber og oppkast skal tas alvorlig. Hvis et feberbarn kaster opp, bør du ta kontakt med lege - i alle fall dersom du ikke vet at det dreier seg om en vanlig omgangssyke.

Er barnet stiv i nakken?

Nakkestivhet kan være et tegn på at barnet har hjernehinnebetennelse. Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet og løfte når barnet ligger på ryggen og slapper helt av. Større barn kan undersøkes ved å be dem se på navlen, legge haka på brystet eller sette seg opp i senga og legge haka på knærne. Er den syke stiv i nakken, skal du ta kontakt med legen.

Har barnet utslett?

Alvorlig meningokokksykdom kan gi små bloduttredelser under huden. Bloduttredelsene ser ut som små, røde eller blårøde prikker. Senere kan utslettet vokse til store, blå felt. Trykk et vanlig, rent drikkeglass mot en av prikkene og se på den gjennom glasset. Hvis prikken er der også når du trykker på den med glasset, kan det være et tegn på meningokokksykdom. Da skal du ringe lege øyeblikkelig. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med legen, skal du ta direkte kontakt med det sykehuset du sogner til. Husk at det ikke alltid er et slikt utslett ved meningokokksykdom, og at sykdom pga hemofilusbakterien (spesielt barn under 6 år) ikke har slikt utslett.

Er barnet irritabelt?

Barn under halvannet år som enda har et bløtt parti midt oppe på hodet, blir ikke nakkestive dersom de får hjernehinnebetennelse. Det bløte partiet blir ofte litt hardere (må undersøkes når de ikke skriker). Det er viktigst å legge merke til om de blir urolige og irritable.

Forrige side Neste side