Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - til foreldre/foresatte

Når man får melding om at noen ved sine egne barns skole eller barnehage har utviklet smittsom hjernehinnebetennelse, er det ikke rart at man blir engstelig og usikker på hvordan man skal forholde seg. Det er bakgrunnen for dette informasjonsskrivet.

Om sykdommen

Smittsom hjernehinnebetennelse er heldigvis en forholdsvis sjelden sykdom i Norge med ca. 25 tilfeller årlig de siste årene. Den rammer som oftest barn og ungdom. I tillegg regnes smittsom hjernehinnebetennelse, på tross av navnet, som en lite smittsom sykdom, og det er svært sjelden at man ser flere tilfeller av sykdommen i samme barnehage/skole eller i samme familie. Grunnen til dette er at bakterien som forårsaker smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokkbakterien), normalt finnes i halsen hos ca. 10-15 prosent av befolkningen uten at disse blir syke.

Bakterien kan overføres via dråpesmitte fra nese og hals. De fleste som blir smittet, merker få symptomer og får heller ikke hjernehinnebetennelse. Hos enkelte kan bakterien gå over i blodet og slå seg ned på hinnene rundt hjernen. Sykdommen kan da utvikle seg raskt og kan i verste fall bli livstruende dersom den syke ikke raskt får behandling på sykehus.

Mange forskjellige bakterier kan gi hjernehinnebetennelse. Den smittsomme og farligste typen forårsakes av meningokokkbakterien, som finnes i minst 7 forskjellige typer: serogruppe A, B, C, W, X, Y og Z. I Norge er gruppe B og C vanligst, men de siste årene har det også vært en del tilfeller av gruppe Y. Det finnes en vaksine mot gruppe C, og en vaksine som dekker A, W og Y. To vaksiner mot meningokokk gruppe B finnes også, den ene for barn fra 2 måneders alder, den andre hos personer fra 10 års alder.

hjernehinnebetennelse

Hva gjør man når hjernehinnebetennelse rammer i nærmiljøet?

Når det dukker opp tilfelle av smittsom hjernehinnebetennelse, vil man for sikkerhets skyld iverksette tiltak for å forhindre videre smitte i nærmiljøet. Ved påvist meningokokkbakterie behandles pasientens søsken med penicillin hvis de er under 15 år. Barnehagen/skolen blir informert slik at foreldre og foresatte kan bli informert og være på vakt for eventuelle symptomer hos barn.

Vaksinering av personer som har hatt nær kontakt med pasienten, kan i enkelte tilfeller være aktuelt når det dreier seg om gruppe A, C, W eller Y.

Det viktigste tiltaket i slike situasjoner er at foreldre er spesielt oppmerksomme på sykdomstegn hos barn. Hos større barn og ungdom kan symptomene være høy feber, hodepine, nakkestivhet eller utslett. Mindre barn kan ha mer diffuse symptomer. Det finnes en brosjyre, blant annet ved helsestasjonene, som omhandler smittsom hjernehinnebetennelse hos små barn. Kontakt lege dersom symptomer opptrer eller om du føler deg usikker.

Vil du vite mer?