Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - informasjon til russen

Selv om meningokokksykdommen har gått sterkt tilbake i Norge, finnes likevel bakteriene i halsen på en del helt friske mennesker. Dersom en er tankeløs i russetida, kan bakteriene bli spredd til mange på kort tid. Da kan smitten nå noen som utvikler sykdom.

Temaside om Korona

Meningokokksykdom

Ungdom mellom 13 og 21 år er mer enn andre utsatt for meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse. Vanligvis opptrer hjernehinnebetennelse hyppigst om vinteren, men blant russ er det sett en økning av forekomsten i forbindelse med russefeiringen i mai måned. Særlig ille var dette i 1991 da 13 russ og ett barn av en russ ble rammet av sykdommen i russetida. Mange arrangement ble avlyst, og både russ og foreldre opplevde mer uro enn glede. I de siste årene har det vært færre sykdomstilfeller generelt, og kun enkeltstående tilfeller i russetida.

Neste side