Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - informasjon til ungdom

Temaside om Korona

Hvorfor er ungdom mer utsatt?

Meningokokker er bakterier som smitter med spyttdråper fra personer som er bærere av bakterien. Friske bærere har bakterien i halsen som del av deres normale bakteriemiljø, og de vet ikke at de er bærere. Drikking av samme flaske, kyssing og sigaretter som går fra munn til munn, er effektive måter å spre bakteriene på. Samtidig skriker mange seg hese og såre i halsen, noe som gjør at bakteriene lettere kan komme fra halsen over i blodet. Dersom en er overtrøtt, fryser og er forkjølt, vil kroppen ha mindre motstandskraft. Det er også vist at både direkte og passiv eksponering for tobakkrøyk øker risiko for smitte.

Dersom en blir smittet, er det viktig å oppdage symptomer på sykdommen tidligst mulig. Utmattelse, rus og bakrus kan gjøre det vanskeligere å oppdage symptomene tidlig.

Forrige side Neste side