Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - informasjon til ungdom

Temaside om Korona

Vaksine for ungdom

Det finnes mange varianter av meningokokker, de mest aktuelle er: Serogruppe A, B, C, W135, X, Y og Z. I Norge er det hyppigst sykdom med typene B og C, men de senere årene også gruppe Y. Det finnes kombinasjonsvaksiner mot meningokokkgruppene A, C, W og Y der en dose gir beskyttelse mot alle fire gruppene. I tillegg finnes vaksiner mot gruppe B der det er nødvendig med to eller tre doser for å gi tilstrekkelig beskyttelse. I Norge anbefales meningokokkvaksine bare til personer med økt smitterisiko.

Før våren 2012 hadde Folkehelseinstituttet en kampanje hvor det ble anbefalt at alle som skulle delta i russefeiring ble anbefalt en kombinasjonsvaksine mot serogruppe A,C,W, og Y. Senere er denne anbefalingen blitt mer generell og vag: "Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom". 

For å dekke alle varianter av meningokokker er anbefalingen nå (2020) å bruke både ACWY-vaksine + meningokokk B-vaksine. ACWY-vaksine gis som enkeltdose, meningokokk B-vaksinene gis i to doser med 2-6 mmnd intervall.  

Vaksinene gir høy grad av beskyttelse fra ca. 2 uker etter siste dose, og effekten holder seg i flere år. Vaksinene kan derfor med fordel tas om høsten, og i alle tilfeller i god tid før russefeiringen starter. Vaksinen settes hos fastlege eller på vaksinasjonsklinikker, og noen steder arrangeres også vaksinasjoner på skolene. 

Forrige side Neste side