Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - informasjon til ungdom

Når barn eller unge har feber, undersøk:

1. Er han/hun mer enn vanlig slapp og medtatt?

Feber er vanlig, og i de fleste tilfeller uskyldig. Barn får lettere feber enn voksne, og temperaturen stiger også raskere. Hos de minste barna (< 6 måneder) er temperaturreguleringen ustabil, og de kan ha alvorlig infeksjonssykdom uten feber. Uansett er det viktig å følge med barn med feber og jevnlig sjekke om de blir verre eller utvikler nye symptomer.

Alle er slappe når de har feber. De som kjenner den syke, vet best hvordan han/hun pleier å være under en vanlig feberepisode. Har han for eksempel fått i seg nok å drikke? Det viktigste er å "stole på sin egen utrygghet". Hvis du synes at dette er mer enn en "vanlig" feber, eller du føler deg utrygg på annen måte, bør du ha lav terskel for å kontakte lege.

2. Har han/hun kastet opp?

Kombinasjonen av feber og oppkast skal tas alvorlig. Hvis en som har feber, kaster opp, bør du ta kontakt med lege, i alle fall dersom du ikke vet at det dreier seg om en vanlig omgangssyke.

3. Er han/hun stiv i nakken ?

Nakkestivhet kan være et tegn på hjernehinnebetennelse. Du undersøker små barn ved å legge en hånd under bakhodet og løfte hodet når barnet ligger på ryggen. Normalt er det lett å bøye slik at haka kommer ned til brystet. Større barn, ungdom og voksne kan undersøkes ved å be dem se på navlen, legge haka på brystet. Er den syke stiv i nakken, skal du ta kontakt med legen.

4. Har han/hun utslett?

Alvorlig meningokokksykdom kan gi små bloduttredelser under huden. Bloduttredelsene ser ut som små, røde eller blårøde prikker eller flekker. Senere kan utslettet vokse til store, blå felt. Trykk et vanlig, rent drikkeglass mot en av prikkene og se på den gjennom glasset. Hvis prikken er der også når du trykker på den med glasset, kan det være et tegn på blødning i huden, og dermed et tegn på meningokokksykdom. Da skal du ringe lege øyeblikkelig. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med legen, skal du ta direkte kontakt med det sykehuset du sokner til.

Husk også at meningokokksykdom ikke alltid gir utslett. Og det finnes andre bakterier som kan føre til hjernehinnebetennelse uten å medføre utslett.

5. Er barnet irritabelt?

Barn under halvannet år som enda har et bløtt parti midt oppe på hodet, blir ikke nakkestive dersom de får hjernehinnebetennelse. Det bløte partiet blir litt hardere, og kan også bule ut (må undersøkes når de ikke skriker). Hos småbarn er det viktigst å legge merke til om de blir urolige og irritable, eller eventuelt unormalt sløve og døsige, og se etter utslett.

Forrige side Neste side