Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - informasjon til russen

Selv om meningokokksykdommen har gått sterkt tilbake i Norge, finnes likevel bakteriene i halsen på en del helt friske mennesker. Dersom en er tankeløs i russetida, kan bakteriene bli spredd til mange på kort tid. Da kan smitten nå noen som utvikler sykdom.

Forrige side