Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokker

Smittsom hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien var tidligere en hyppig årsak til hjernehinnebetennelse, men sykdommen forekommer i våre dager klart sjeldnere.

Hva er meningokokk hjernehinnebetennelse?

Hjernehinnebetennelse, meningitt, er infeksjon av hinnene rundt hjernen og ryggmargen. Hos barn er tilstanden ofte kombinert med samtidig blodforgiftning (sepsis). Sepsis er en alvorlig tilstand som raskt kan føre til sjokk - en akutt livstruende tilstand med sirkulasjonssvikt. 

Meningokokkmeningitt betegnes også smittsom hjernehinnebetennelse fordi det er økt risiko for at flere i nærmiljøet kan bli smittet og syke av denne bakterien. Likevel, i de fleste tilfeller er det bare én person som blir syk.

Hjernehinnebetennelse forårsaket av meningokokkbakterien (Neisseria meningitidis) har vært den hyppigste formen for hjernehinnebetennelse blant barn og unge, men den er nå blitt såvidt sjelden at andre bakterier oftere er årsaken.

Nedgangen i antall meningokokkinfeksjoner har vært markant. I perioden 1975-87 var det 250-350 tilfeller årlig, mens det i perioden 1987-1997 var ca 100-150 tilfeller per år. I perioden 2005-2013 ble det meldt 25-44 tilfeller årlig. I 2019 var det 16 tilfeller. Meningitt forårsaket av pneumokokker er i dag den hyppigste årsaken til hjernehinnebetennelse.

Smittsom hjernehinnebetennelse rammer først og fremst barn og unge. En tredel er under 5 år, 1/3 er tenåringer, mens bare 1/5 er over 25 år.

Neste side