Informasjon

Smittsom hjernehinnebetennelse - råd til nærkontakter

Dersom smittsom hjernehinnebetennelse rammer personer som du eller dine barn er eller har vært i nærkontakt med, bør du ta kontakt med lege. Søsken under 15 år bør gis forebyggende behandling.

Hva er hjernehinnebetennelse?

Dette er en infeksjon som rammer hjernehinnene, og er forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen kan smitte gjennom spytt. Dersom noen i nabolaget har hjernehinnebetennelse, er det en viss fare for at de som befinner seg i omgivelsene, kan bli smittet. Selv om smitterisikoen er liten, er det viktig å vite hva som er faresignalene ved denne sykdommen.

Årlig er det ca. 25 tilfeller med smittsom hjernehinnebetennelse i Norge.

Animasjon om hjernehinnebetennelse

Faresignaler

Disse er i starten lite karakteristiske, og de ligner på symptomer som opptrer sammen med ufarlige sykdommer. Symptomer som man skal være på vakt overfor, er:

  • Høy feber og hodepine
  • Ledd- og muskelsmerter
  • Kvalme og brekninger
  • Nakkestivhet, men da har sykdommen begynt å utvikle seg
  • Utslett i form av røde prikker som ikke forsvinner ved trykk med vannglass

Når nærkontakter har sykdommen

Søsken under 15 år som har vært i nærkontakt med den syke den siste tiden, gis forebyggende behandling (antibiotika). I tillegg må personer som hører hjemme i en av gruppene nedenfor, være ekstra på vakt for faresignaler.

  • Familie og nære venner
  • Kjæreste(r)
  • Barn som er hos samme dagmamma eller barnehage
  • Personer som har drukket av samme glass eller flaske

Dersom du tilhører en av disse gruppene, bør du kontakte lege og forklare situasjonen. Vær på vakt for faresignalene som er nevnt ovenfor.

Selvsagt skal du også unngå å sette deg selv i situasjoner som kan medføre smitte. Dette vil for eksempel være enkle ting som ikke å dele drikkeglass med andre.

Verdt å vite

Såkalt smittsom hjernehinnebetennelse skyldes bakterier som kalles meningokokker. Dette er bakterier som mange friske har i halsen, men som nesten aldri gir sykdom. Men siden det finnes mange friske bærere av meningokokker, kan du smittes uten at personen du blir smittet av, har sykdommen selv. Vi må derfor alltid være på vakt for signalene på sykdommen.

Hjernehinnebetennelse.jpg

Vil du vite mer?