Informasjon

Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag

Mange som har hatt et hjerneslag får forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Dette medfører at man f.eks. har problemer med å orientere seg eller utføre bestemte handlinger.

Temaside om Korona

Hjerneskader etter hjerneslag

Ved et hjerneslag vil en del av hjernen bli varig skadet, og denne delen slutter å fungere. Siden ethvert område av hjernen har bestemte oppgaver, kan man derfor forutsi hvilke funksjoner som tapes. Skader i høyre hjernehalvdel vil gi seg utslag i venstre kroppshalvdel, skader i venstre hjernehalvdel vil gi seg utslag i høyre kroppshalvdel. Skader i venstre hjernehalvdel vil kunne gi språk- og talevansker.

Vanligvis forbinder vi et hjerneslag med lammelser i muskulaturen. Det kan være lammelser i halve kroppen, i en arm eller i et ben. Noen får også vansker med å snakke eller med å oppfatte det som blir sagt til dem. Andre blir mentalt svekkede fordi sentra som styrer våre tanker og kunnskap, er ødelagt.

Mange får også forstyrrelser i kroppsoppfatningen, noe som kan gi seg ganske pussige utslag. Det er viktig å kjenne til dette fordi man ellers lett kan tro at dette er et "spill" fra pasientens side. Men pasienten kan ikke noe for det. Forklaringen er at sentra i hjernen som kontrollerer vår kroppsoppfatning, er satt ut av funksjon. De vanligste forstyrrelsene i kroppsoppfatningen betegnes på fagspråket apraksi, neglekt, anosognosi.

Neste side