Informasjon

Forstyrret kroppsoppfatning etter hjerneslag

Mange som har hatt et hjerneslag får forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Dette medfører at man f.eks. har problemer med å orientere seg eller utføre bestemte handlinger.

Hjerneskader etter hjerneslag

Ved et hjerneslag vil en del av hjernen bli varig skadet, og denne delen fungerer derfor ikke like perfekt som før skaden. Siden ethvert område av hjernen har bestemte oppgaver, kan man derfor forutsi hvilke funksjoner som helt eller delvis går tapt. Skader i høyre hjernehalvdel vil gi seg utslag i venstre kroppshalvdel, skader i venstre hjernehalvdel vil gi seg utslag i høyre kroppshalvdel. Skader i fremre del av venstre hjernehalvdel (språksenteret) kan gi språk- og talevansker hos de høyrehendte. Men språksenteret kan ligge på motsatt side hos noen venstrehendte. 

Vanligvis forbinder vi et hjerneslag med lammelser i muskulaturen. Det kan være lammelser i halve kroppen, i en arm eller i et ben. Noen får også vansker med å snakke eller med å oppfatte det som blir sagt til dem. Andre blir mentalt svekkede fordi sentra som styrer våre tanker og kunnskap, er ødelagt.

Mange får også forstyrrelser i kroppsoppfatningen. Forklaringen er at sentra i hjernen som kontrollerer vår kroppsoppfatning, er satt ut av funksjon. De vanligste forstyrrelsene i kroppsoppfatningen betegnes på fagspråket apraksi, neglekt, anosognosi.

Neste side