Informasjon

Behandlingsopplegget ved hjerneslag

Å komme seg igjen etter et hjerneslag omfatter flere behandlingsfaser: Akutt behandling, oppfølgende behandling og rehabilitering.

Slagpasienter har ofte sammensatte rehabiliteringsbehov, derfor varierer forløpet av sykdommen og graden av gjenvinning av tapte kroppsfunksjoner.

Akutt behandling

Behandlingskjeden ved hjerneslag
Behandlingskjeden ved hjerneslag

Den akutte fasen omfatter det første døgnet etter at du har fått slag. Det inkluderer de første minuttene og timene der du eller pårørende kontakter legevakt, fastlege og/eller ambulanse (se tidlig behandling). Etter ankomst på sykehuset settes det i verk tiltak for å kartlegge omfanget av hjerneskade (blant annet CT av hjernen) og du får behandling med bl.a. oksygen, væsketilførsel, tiltak for å unngå feber og eventuelt senke et for høyt blodsukker, korrigering av hjerterytmeforstyrrelser og/eller sirkulasjonsforstyrrelser.

Dersom du kommer raskt nok til sykehus vil du bli utredet for å få medisin som løser opp blodproppen (trombolytisk behandling) - slik behandling må startes senest 4,5 timer etter de første symptomene for å ha effekt, og krever at hjerneblødning som årsak er utelukket.

Dersom det ligger til rette for det, forsøker man nå også å hente ut blodproppen mekanisk - det vil si ved hjelp av kateter som føres inn i en blodåre og helt inn til blodproppen. 

Allerede i løpet av det første døgnet prøver man å få deg opp fra sengen en kort periode (tidlig mobilisering).

Dersom årsaken til slaget er en blodpropp (trombose), vil man starte med acetylsalisylsyre (eks. Albyl-E), som bidrar til å forebygge ny blodpropp.  Hos pasienter med atrieflimmer gis etter hvert såkalt antikoagulasjonsbehandling. 

Målet med akuttbehandlingen er å øke muligheten for å overleve, begrense hjerneskaden, hindre nytt slag og ta hånd om ethvert medisinsk problem.

Spontan bedring

De fleste slagpasienter oppnår en bedring i løpet av de første døgnene. Kort tid etter slaget vil en del ferdigheter som har gått tapt, begynne å komme tilbake igjen. Denne utviklingen er mest uttalt tidlig etter slaget, men noe framgang kan forekomme i lengre tid.

Rehabilitering

Rehabilitering starter tidlig. Den har som mål å hjelpe slagpasienten til å bevare funksjoner eller ferdigheter, gjenvinne tapte ferdigheter og etter hvert å bli mest mulig uavhengig (se opptrening etter slag). Rehabiliteringen starter allerede under akuttbehandlingen. For mange pasienter fortsetter den i et felles opptreningsprogram og/eller som individuell opptrening. Mange beslutninger vedrørende rehabilitering tas av pasienten, familien og slagenheten før utskrivelsen fra sykehuset. Fra sykehuset blir mange slagpasienter overført til rehabiliteringssenter eller sykehjem for videre opptrening, mens andre kan vende direkte hjem.

Tilbake til hjemmet

Siste fase i slagbehandlingen starter når du kommer hjem etter akuttbehandling eller rehabilitering. Denne fasen kan vare livet ut. Både den den slagrammede og familien må lære seg å leve med skadene av slaget. Dette innebærer å gjøre hverdagslige gjøremål på nye måter eller ved å overføre oppgaver fra en svekket kroppsdel til den friske. Cirka syv av ti pasienter er selvhjulpne 3 måneder etter hjerneslaget. 

Vil du vite mer?