Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen nedsettes eller opphører. Området i hjernen som ikke får nok blod, blir helt eller delvis ødelagt.

Hva er et hjerneslag?

Slagtilfeller kan være milde, alvorlige og i verste fall dødelige. De fleste som får slag, er 60 år eller eldre, men yngre personer kan også få slag.

Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen svekkes eller opphører. Området i hjernen som ikke får nok blod, blir ødelagt. Et hjerneslag skyldes en av to mekanismer: blodpropp/trombose (85 prosent), eller blødning (15 prosent).

En blodpropp vil stenge av, blokkere, en av hjernens arterier (pulsårer). Hjernevevet som forsynes av denne blodåren, dør, det oppstår et hjerneinfarkt. En hjerneblødning skyldes at det går hull på en blodåre, den sprekker, og det blør ut i hjernevevet. Avhengig av hvilken del og hvilket omfang av hjernen som har fått nedsatt blodtilførsel, kan et hjerneslag være alt fra svært mildt til svært alvorlig.

Hjerneinfarkt
Hjerneblødning

Et hjerneslag kan for eksempel gi problemer med

  • Nedsatt bevegelighet på grunn av lammelser
  • Nedsatt følesans
  • Synstap
  • Svekket evne til å tenke, forstå eller kommunisere - det vil si snakke, lese eller skrive
  • Atferdsendringer og følelsesforstyrrelser, f.eks. depresjon
Neste side