Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Hva er et "drypp"?

Det er viktig at du kjenner til symptomene på et "drypp". Når du har et drypp, vil den ene siden eller et område av kroppen din kjennes nummen eller svak i en kort periode - ofte fem minutter eller mindre. I denne perioden kan du være ute av stand til å snakke, eller ordene som kommer ut er utydelige eller gale. Det kan også være synsforstyrrelser.

Siden disse symptomene ikke varer så lenge og ikke gir smerter, er det lett å ignorere et drypp. Men personer som har et drypp, har om lag ti ganger økt risiko for å få hjerneslag. Om du har hatt et drypp, eller har mistanke om det, bør du derfor straks ta kontakt med lege for å få undersøkelse raskt. 

Hvis et drypp varer lengre enn 15 minutter, kan det være et slag. Da bør du ringe legevakten eller 113 slik at du kommer på sykehus.

Forrige side Neste side