Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

PRATE - SMILE - LØFTE

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer meget raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere av følgende symptomer:

  • PRATE - utydelig tale, eller vanskeligheter med å finne ord
  • SMILE - lammelse i ansiktsnerven fører til skjevt smil
  • LØFTE - kraftsvekkelse i en arm viser sideforskjell når du løfter armene over hodet

Dersom det er unormale funn ved ett eller flere av PRATE - SMILE - LØFTE-symptomene, anbefales du/dere å ringe 113 for innleggelse.

hjerneslag
Forrige side Neste side