Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Sunn livsførsel

Her er noen tiltak som du kan sette i verk for å redusere dine sjanser for å få hjerneslag, eller for å få unngå et nytt hjerneslag. De samme tiltakene reduserer også risikoen for å få hjerteinfarkt:

Kontroller blodtrykket ditt med jevne mellomrom og få behandling hvis blodtrykket er for høyt. Et forhøyet blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer og oppdages bare ved at du får målt blodtrykket.

Har du diabetes er regelmessig kontroll viktig! En god kontroll av diabetes vil forebygge skader på hjerte, nyrer, øyne og hjernen.

Røyker du - så stopp! Få eventuelt hjelp fra fastlegen din til å slutte

Spis sunn mat med mye frukt og grønnsaker, spis fisk flere ganger i uken, bruk oljer i stedet for hard margarin, nøtter og linser er gode fettkilder. Reduser forbruket av sukker. Kontroller kolesterolverdien i blod. 

Mosjoner regelmessig! Økt fysisk aktivitet er forbundet med redusert slagrisiko, og de fleste anbefaler derfor trening av moderat intensitet og som varer mer enn 30 minutter minimum 3 dager hver uke. Gjene 30 minutter daglig. 

Er du overvektig, anbefales vektreduksjon. Forskning tyder på at økt kroppsvekt og bukfett er direkte knyttet til økt slagrisiko. Hos overvektige vil vektreduksjon redusere blodtrykket og således også risikoen for slag.

Et høyt alkoholforbruk er knyttet til økt risiko for hjerneslag, både infarkter (blodpropp) og blødninger, og frarådes. Maksimalt to enheter med alkohol per dag for menn og en enhet for kvinner, er sannsynligvis ikke skadelig. 

Søvnapnésyndromet er forbundet med økt risiko for hjerneslag. Flere studier gir støtte for å vurdere behandling av pasienter med søvnapné, særlig de med overvekt og høyt blodtrykk.

Forrige side Neste side