Informasjon

Forebygging av hjerneslag, noen råd

Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen nedsettes eller opphører. Området i hjernen som ikke får nok blod, blir ødelagt.

Hva er et hjerneslag?

Slagtilfeller kan være milde, alvorlige og i verste fall dødelige. De fleste som får slag, er 60 år eller eldre, men yngre personer kan også få slag.

Et hjerneslag oppstår når blodtilførselen til en del av hjernen svekkes eller opphører. Området i hjernen som ikke får nok blod, blir ødelagt. Et hjerneslag skyldes en av to mekanismer: blodpropp/trombose (85 prosent), eller blødning (15 prosent).

En blodpropp vil stenge av, blokkere, en av hjernens arterier (pulsårer). Hjernevevet som forsynes av denne blodåren, dør, det oppstår et hjerneinfarkt. En hjerneblødning skyldes at det går hull på en arterie, den sprekker, og det blør ut i hjernevevet. Avhengig av hvilken del og hvilket omfang av hjernen som har fått nedsatt blodtilførsel, kan et hjerneslag være alt fra svært mildt til svært alvorlig.

Hjerneinfarkt
Hjerneblødning

Et hjerneslag kan for eksempel gi problemer med

 • Nedsatt bevegelighet på grunn av lammelser
 • Nedsatt følesans
 • Synstap
 • Svekket evne til å tenke, forstå eller kommunisere - det vil si snakke, lese eller skrive
 • Atferdsendringer og følelsesforstyrrelser, f.eks. depresjon
hjerneslag
Animasjon av hjerneslag

Økt risiko for hjerneslag

Et hjerneslag kan opptre hos hvem som helst, men det er vanligere blant eldre. Kjønnsfordelingen av akutt hjerneslag varierer i stor grad og mellom forskjellige land. Det finnes en rekke risikofaktorer for hjerneslag som du kan gjøre noe med:

 • Høyt blodtrykk - er den viktigste risikofaktoren for hjerneslag i alle aldersgrupper
 • Diabetes - økt risiko for hjerneslag, og økt risiko for høyt blodtrykk 
 • Røyking - - frarådes sterkt på grunn av økt risiko for aterosklerose og slag. Passiv røyking synes også å være uheldig
 • Høyt kolesterol - medfører økt risiko for hjerneinfarkt. Det er derfor vanlig å behandle høyt kolesterol med medisiner hos pasienter som har hatt slag, eller har høy risiko for slag
 • Høyt alkoholforbruk
 • Atrieflimmer (hjerteflimmer) - gir betydelig økt risiko, spesielt hos eldre 
 • "Drypp" eller såkalt "varsel"-slag. Betegnes på fagspråket TIA = transient ischemic attack

Har du noen av disse tilstandene, bør du snakke med legen din om hvordan risikoen din kan reduseres. 

Hva er et "drypp"?

Det er viktig at du kjenner til symptomene på et "drypp". Når du har et drypp, vil den ene siden eller et område av kroppen din kjennes nummen eller svak i en kort periode - ofte fem minutter eller mindre. I denne perioden kan du være ute av stand til å snakke, eller ordene som kommer ut er utydelige eller gale. Det kan også være synsforstyrrelser.

Siden disse symptomene ikke varer så lenge og ikke gir smerter, er det lett å ignorere et drypp. Men personer som har et drypp, har om lag ti ganger økt risiko for å få hjerneslag. Om du har hatt et drypp, eller har mistanke om det, bør du derfor straks ta kontakt med lege for å få undersøkelse raskt. 

Hvis et drypp varer lengre enn 15 minutter, kan det være et slag. Da bør du ringe legevakten eller 113 slik at du kommer på sykehus.

PRATE - SMILE - LØFTE

Typisk for hjerneslag er at symptomene kommer meget raskt. 90% av alle slagpasienter har ett eller flere av følgende symptomer:

 • PRATE - utydelig tale, eller vanskeligheter med å finne ord
 • SMILE - lammelse i ansiktsnerven fører til skjevt smil
 • LØFTE - kraftsvekkelse i en arm viser sideforskjell når du løfter armene over hodet

Dersom det er unormale funn ved ett eller flere av PRATE - SMILE - LØFTE-symptomene, anbefales du/dere å ringe 113 for innleggelse.

hjerneslag

Sunn livsførsel

Her er noen tiltak som du kan sette i verk for å redusere dine sjanser for å få hjerneslag, eller for å få unngå et nytt hjerneslag. De samme tiltakene reduserer også risikoen for å få hjerteinfarkt:

Kontroller blodtrykket ditt med jevne mellomrom og få behandling hvis blodtrykket er for høyt. Et forhøyet blodtrykk gir vanligvis ingen symptomer og oppdages bare ved at du får målt blodtrykket.

Har du diabetes er regelmessig kontroll viktig! En god kontroll av diabetes vil forebygge skader på hjerte, nyrer, øyne og hjernen.

Røyker du - så stopp! Få eventuelt hjelp fra fastlegen din til å slutte

Spis sunn mat med mye frukt og grønnsaker, spis fisk flere ganger i uken, bruk oljer i stedet for hard margarin, nøtter og linser er gode fettkilder. Reduser forbruket av sukker. Kontroller kolesterolverdien i blod. 

Mosjoner regelmessig! Økt fysisk aktivitet er forbundet med redusert slagrisiko, og de fleste anbefaler derfor trening av moderat intensitet og som varer mer enn 30 minutter minimum 3 dager hver uke. Gjene 30 minutter daglig. 

Er du overvektig, anbefales vektreduksjon. Forskning tyder på at økt kroppsvekt og bukfett er direkte knyttet til økt slagrisiko. Hos overvektige vil vektreduksjon redusere blodtrykket og således også risikoen for slag.

Et høyt alkoholforbruk er knyttet til økt risiko for hjerneslag, både infarkter (blodpropp) og blødninger, og frarådes. Maksimalt to enheter med alkohol per dag for menn og en enhet for kvinner, er sannsynligvis ikke skadelig. 

Søvnapnésyndromet er forbundet med økt risiko for hjerneslag. Flere studier gir støtte for å vurdere behandling av pasienter med søvnapné, særlig de med overvekt og høyt blodtrykk.

Medisiner

Medisiner kan hjelpe til å hindre hjerneslag hos en del mennesker. Hvis du trenger noen av disse medisinene, vil fastlegen din kunne forordne det.

Dersom du har høyt blodtrykk, og kosthold, mosjon og vekttap ikke gir kontroll over blodtrykket, kan det være at du bør bruke medisiner for å senke blodtrykket. Å redusere blodtrykket til personer som har for høyt blodtrykk, er den viktigste måten å forebygge hjerneslag.

Dersom du har høyt kolesterol, og mosjon og kosthold ikke klarer å senke kolesterolet, kan det også være at du bør bruke kolesterolsenkende medisin (statin).

Dersom du har atrieflimmer, kan det være at du bør ta et blodfortynnende middel.

Dersom du har hatt hjerneslag er det viktig å følge anbefalingene om medisiner som ble gitt ved utskrivelsen. 

Vil du vite mer?