Informasjon

Opptrening etter hjerneslag

Slagrehabilitering er et omfattende og tverrfaglig prosjekt for å gjenvinne mest mulig av de funksjoner som er gått tapt ved slaget.

Hva er et hjerneslag?

Hjerneslag betyr at en del av hjernen mister blodforsyningen, enten på grunn av stans i blodtilførselen (hjerneinfarkt) eller på grunn av en hjerneblødning. Når blodtilførselen til hjernen stopper, kan hjernecellene i den delen av hjernen dø. Siden hjernen kontrollerer hvordan du beveger deg, føler, tenker, oppfører deg, kan et slagtilfelle skade en eller flere av disse funksjonene.

Hjerneinfarkt
Hjerneblødning
Neste side