Informasjon

Opptrening etter hjerneslag

Hvilke følger kan et hjerneslag ha?

De vanligste følgene av hjerneslag er:

  • Svakhet eller lammelse i den ene siden av kroppen
  • Talevansker
  • Dårlig balanse og usikre/ustødige bevegelser
  • Svekket følelse i halve siden av kroppen
  • Svelgevansker
  • Tap av kontroll over vannlating og avføring
  • Vansker med å huske, tenke og løse problemer
  • Dårlig syn eller endringer i synet
  • Problemer med å klare seg selv
  • Psykiske reaksjoner som depresjon eller angst

15-20% blir så hardt rammet at de trenger omsorg på sykehjem et halvt år etter skaden. Heldigvis vil så mange som 25% være helt uten symptomer fra sitt slag etter den samme perioden.

De aller fleste vil havne en plass mellom disse gruppene, og så mange som to av tre vil være selvhjulpne i de viktigste daglige aktivitetene når det er gått et halvt år. For å nå dit er det viktig at man følger et godt opptreningsprogram.

Forrige side Neste side