Informasjon

Opptrening etter hjerneslag

Slagrehabilitering

Slagrehabilitering er navnet på et program som er laget for å hjelpe slagrammede til så god funksjon som mulig. Rehabiliteringen omfatter trening for å bygge styrke, koordinering, utholdenhet og tro på en selv. Målet er å hjelpe deg med å gjenvinne funksjoner som slagtilfellet tok fra deg. Rehabiliteringsteamet er bredt sammensatt og består ofte av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Rehabiliteringsteamet vil diskutere med deg og gi råd om ditt behov for rehabilitering, og hvilken form for rehabilitering som er nødvendig. De fleste som har hatt slag, blir bedre av seg selv de første dager og uker etter slaget. Hvor raskt og hvor mye framgang som oppnås avhenger av hvor omfattende hjerneslaget var. Prosessen med å gjenvinne tapte  ferdigheter begynner like etter at hjerneslaget har skjedd og tilstanden er stabilisert. 

Slagrehabilitering hjelper deg til å vedlikeholde ferdigheter og gjenvinne tapte ferdigheter.

Forrige side Neste side