Informasjon

Opptrening etter hjerneslag

Slagrehabilitering

Slagrehabilitering er en viktig del av opptreningen etter et slagtilfelle. Det hjelper deg å bygge opp styrke, koordinering, utholdenhet og tro på deg selv. I slagrehabiliteringen må du lære hvordan du skal bevege deg, snakke, tenke og hjelpe deg selv. Målet med rehabiliteringen er å hjelpe deg med å gjenvinne funksjoner som slagtilfellet tok fra deg. Rehabiliteringsteamet er bredt sammensatt og består ofte av lege, sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut.

Legen og andre i rehabiliteringsteamet vil diskutere med deg og gi råd om ditt behov for slagrehabilitering, og hvilken form for rehabilitering som er nødvendig. De fleste som har hatt slag, blir bedre. Hvor raskt og hvor mye bedre du blir, avhenger av hvor omfattende hjerneslaget var. Prosessen med å gjenvinne dine ferdigheter begynner like etter at hjerneslaget har skjedd, og tilstanden har stabilisert seg. Noe bedring kommer av seg selv ettersom noe av hjerneskaden går tilbake.

Slagrehabilitering hjelper deg til å vedlikeholde ferdigheter og gjenvinne tapte ferdigheter.

Forrige side Neste side