Informasjon

Opptrening etter hjerneslag

Risiko for nytt hjerneslag?

Personer som har hatt et slagtilfelle, har økt risiko for å få et nytt slag. Risikoen er størst det første året etter slaget.

Risikoen for å få et nytt slag øker med alderen, om du røyker og om du har et høyt alkoholforbruk. Risikoen er også økt dersom du har høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes eller er overvektig. Likeledes er risikoen økt hvis du har hjertesvikt eller har hatt "drypp".

Du kan redusere risikoen for et nytt slag ved å gå til regelmessige medisinske kontroller hos fastlegen din. Sammen med legen kan dere sette i verk tiltak som kan bedre helsen din. Røyker du, bør du stoppe. Kontroller blodtrykket. Prøv å være i fysisk aktivitet.

Forrige side Neste side