Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

I rehabiliteringsprogram på sykehus eller på sykehjem kan slagpasienten bruke flere timer om dagen på aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, taletrening,  gruppeaktiviteter, pasient- og familieopplæring.

Hva omfatter rehabiliteringen?

Det er viktig å opprettholde grunnleggende ferdigheter som er av betydning for å kunne fungere best mulig etter et hjerneslag. Deler av tiden brukes på å lære ferdigheter (som å gå, å snakke) som man behersket før slagtilfellet. Deler av tiden brukes til å lære nye måter å gjøre ting på som ikke lenger kan gjøres på den gamle måten, f.eks. å bruke bare én hånd på en oppgave som tidligere krevde begge hendene.

Behandling og første fase av rehabiliteringen foregår i en slagenhet, og varer vanligvis fra 1-3 uker. Under akuttoppholdet starter rehabiliteringen og planleggingen av den videre rehabiliteringen etter utskrivelse. 

I en overgangsfase  på opptil 3 måneder kan man hos de fleste avgjøre behovet for videre rehabilitering, og hvor stort rehabiliteringsbehovet vil bli. Man forsøker å lage et rehabiliteringsprogram som kan gjennomføres hjemme. Men noen er avhengig av trening i en spesialisert institusjon, og noen får så store helseskader at de ikke klarer seg utenfor sykehjem. 

Neste side