Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

I rehabiliteringsprogram på sykehus eller på sykehjem kan slagpasienten bruke flere timer om dagen på aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, taletrening, attføringsterapi, gruppeaktiviteter, pasient- og familieopplæring.

Fordi hvert slagtilfelle er forskjellig fra andre, vil behandlingen også være forskjellig fra person til person. Rehabilitering utføres av ulike typer spesialtrenet helsepersonell.

Hopp til innhold

Hva omfatter rehabiliteringen?

Det er viktig å opprettholde ferdigheter som bidrar til å bedre andre funksjoner. Deler av tiden brukes på å lære ferdigheter (som å gå, å snakke) som man behersket før slagtilfellet. Deler av tiden brukes til å lære nye måter å gjøre ting på som ikke lenger kan gjøres på den gamle måten, f.eks. å bruke bare én hånd på en oppgave som du tidligere brukte begge hendene på.