Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

I rehabiliteringsprogram på sykehus eller på sykehjem kan slagpasienten bruke flere timer om dagen på aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, taletrening, attføringsterapi, gruppeaktiviteter, pasient- og familieopplæring.

Hva omfatter rehabiliteringen?

Det er viktig å opprettholde ferdigheter som bidrar til å bedre andre funksjoner. Deler av tiden brukes på å lære ferdigheter (som å gå, å snakke) som man behersket før slagtilfellet. Deler av tiden brukes til å lære nye måter å gjøre ting på som ikke lenger kan gjøres på den gamle måten, f.eks. å bruke bare én hånd på en oppgave som du tidligere brukte begge hendene på.

Neste side