Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

Å sette seg mål

Målene for rehabiliteringen avhenger av omfanget av hjerneskaden etter hjerneslaget, hva pasienten kunne gjøre før slaget, og pasientens ønsker. Sammen setter pasienten, familien og behandlingsteamet seg mål.

Setter man målene for høyt, vil ikke pasienten kunne nå dem. Setter man dem for lavt, vil ikke pasienten motta all den bistand som kunne ha hjulpet. Hvis målene ikke passer med pasientens interesser, vil motivasjonen for opptrening mangle. Derfor er det avgjørende at målene er realistiske. For å hjelpe til å nå realistiske mål bør både pasienten og familien bidra, sammen med behandlingsteamet, og kartlegge aktiviteter og oppgaver som pasienten kan og ønsker å bli i stand til å gjøre.

Eksempler på rehabiliteringsmål:

  • Være i stand til å gå, i det minste med en gåstol eller stokk
  • Være i stand til å hjelpe seg selv, eventuelt med med noe spesialutstyr
  • Være i stand til å vaske seg selv
  • Være i stand til å klare seg alene på toalettet

Det å nå behandlingsmålene betyr ikke slutten på opptreningen. Det betyr bare at man er klar for nye mål.

Forrige side Neste side