Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

Rehabiliteringspersonell

Fordi hvert slagtilfelle er forskjellig fra andre, vil behandlingen også være forskjellig fra person til person. Rehabilitering utføres av ulike typer spesialtrenet helsepersonell.

Legen

Legen har en sentral plass i rehabiliteringsteamet. Legens bakgrunn kan variere: Allmennlege, indremedisiner, geriater (spesialist på eldre pasienter), nevrolog (spesialist på hjernen og nervesystemet), fysikalskmedisiner (spesialist på muskelskjelettsykdommer og rehabilitering).

Rehabiliteringssykepleier

En sykepleier som har spesialisert seg på sykepleie for personer med funksjonshemming. De gir direkte pleie, utdanner pasienter og familier, og hjelper til med å samordne behandlingen.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter vurderer og behandler problemer knyttet til førlighet, balanse og koordinasjon. De leder trening og øvelser som kan bedre gangfunksjon, komme seg opp i og ut av en seng eller en stol, og bevege seg rundt. De lærer om nødvendig pårørende i hvordan de kan hjelpe med øvelser og trening i dagliglivets aktiviteter. 

Ergoterapeut

Ergoterapeuter instruerer pasienten i øvelser og praktisk trening i gjøremål som pasienten kunne utføre før hjerneslaget, som å spise, bade, kle på seg, skrive, lage mat. Den gamle måten å gjøre ting på er kanskje ikke mulig, og det er ofte behov for å lære nye teknikker.

Logoped

Logopeden hjelper pasienten å gjenvinne talefunksjon og eventuelt lære andre måter å kommunisere på. Opplæring av pårørende i hvordan de kan bedre kommunikasjonen, er en viktig oppgave. De hjelper også pasienter som plages med svelgevansker. 

Sosionom

Sosionomer arbeider sammen med pasienten, familien og de øvrige rehabiliteringsspesialistene, med å ta beslutninger om rehabilitering og planlegging av det å flytte hjem eller til en ny leilighet. De hjelper også til med å fylle ut søknader til bl.a. trygdeetat, kommune, forsikringsselskap. De kan også bidra med rådgiving i forhold til en lang rekke ulike problemstillinger.

Psykolog

Det er ikke alltid at psykologer inngår i rehabiliteringsteamet, men når de inngår, har de viktige oppgaver i forhold til pasientens mentale og psykiske helse. De bruker intervjuer og tester for å identifisere og forstå problemene. De deltar også i behandlingen av forstyrrelser i pasientens tenkning eller hukommelse, og de bidrar med råd til andre typer helsepersonell om behandlingen.

Aktivitører

Dette er behandlere som skal hjelpe pasientene til å ta opp igjen aktiviteter som de likte før de fikk slag, eller til å lære nye aktiviteter.  Aktivitørene hjelper til praktisk i rehabiliteringsprosessen, og er viktige både for å opprettholde motivasjon og stimulere til trening og aktiv bruk av egne ferdigheter.

Øyelege, optiker, ortoptist og/eller synspedagog

En stor andel har synsproblemer etter hjerneslag, f. eks. synsfeltutfall, dobbeltsyn eller  ustabil fokusering. Henvisning til øyelege bør vurderes for sikker diagnostikk. Synspedagoger kan bidra med nødvendig synstrening. 

Andre

Det kan være aktuelt å ta andre eksperter med i rehabiliteringen. Eksempler er ernæringsspesialist, ortoped, ortopediingeniører og ortopediteknikere, fotterapeut. 

Forrige side Neste side