Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

I rehabiliteringsprogram på sykehus eller på sykehjem kan slagpasienten bruke flere timer om dagen på aktiviteter som fysioterapi, ergoterapi, taletrening, attføringsterapi, gruppeaktiviteter, pasient- og familieopplæring.

Rehabiliteringspersonell

Fordi hvert slagtilfelle er forskjellig fra andre, vil behandlingen også være forskjellig fra person til person. Rehabilitering utføres av ulike typer spesialtrenet helsepersonell.

Legen

Legen har en sentral plass i rehabiliteringsteamet. Hans eller hennes bakgrunn kan variere: Allmennlege, indremedisiner, geriater (spesialist på eldre pasienter), nevrolog (spesialist på hjernen og nervesystemet), fysikalskmedisiner (spesialist på muskelskjelettsykdommer og rehabilitering).

Rehabiliteringssykepleier

En sykepleier som har spesialisert seg på sykepleie for personer med funksjonshemming. De gir direkte pleie, utdanner pasienter og familier, og hjelper til med å samordne behandlingen.

Fysioterapeut

De vurderer og behandler problemer knyttet til førlighet, balanse og koordinasjon. De leder trening og øvelser som kan bedre gangfunksjon, komme seg opp i og ut av en seng eller en stol, og bevege seg rundt uten å miste balansen. De lærer om nødvendig pårørende i hvordan de kan hjelpe pasienten med øvelser og trening i å bevege seg og gå.

Ergoterapeut

De instruerer pasienten i øvelser og praktisk trening i gjøremål som pasienten kunne utføre før hjerneslaget, som å spise, bade, kle på seg, skrive, lage mat. Den gamle måten å gjøre ting på er kanskje ikke mulig lengre, så ergoterapeuten lærer pasienten nye teknikker.

Logoped

Logopeden hjelper pasienten å gjenvinne talefunksjon og eventuelt lære andre måter å kommunisere på. Opplæring av pårørende i hvordan de kan bedre kommunikasjonen, er en viktig oppgave. De hjelper også pasienter med svelgeproblemer.

Sosionom

Disse arbeider sammen med pasienten og familien med å ta beslutninger om rehabilitering og planlegging av det å flytte hjem eller til en ny leilighet. De hjelper også til med å fylle ut søknader til bl.a. trygdeetat, kommune, forsikringsselskap. De kan også bidra med rådgiving i forhold til en lang rekke ulike problemstillinger.

Psykolog

Det er ikke særlig utbredt at psykologer inngår i rehabiliteringsteamet, men når de inngår, har de viktige oppgaver i forhold til pasientens mentale og psykiske helse. De bruker intervjuer og tester for å identifisere og forstå problemene. De deltar også i behandlingen av forstyrrelser i pasientens tenkning eller hukommelse, og de bidrar med råd til andre typer helsepersonell om behandlingen.

Aktivitører

Dette er behandlere som skal hjelpe pasientene til å ta opp igjen aktiviteter som de likte før de fikk slag, som f.eks. det å spille kort, pusle i hagen, drive med ulike former for fritidssysler. Aktivitørene hjelper til i rehabiliteringsprosessen og oppmuntrer pasientene til å praktisere sine ferdigheter.

Andre

Andre typer fagpersoner kan også delta i behandlingen av pasienten. Ernæringsspesialist, personell som lager skinner/ støttebandasjer/ spesialsko etc, "fotdame".

Forrige side Neste side