Informasjon

Rehabilitering etter hjerneslag

Rehabiliteringsteamet

Svært ofte er fagpersonene som deltar i rehabiliteringen, organisert i et eget lag (team) som er tilpasset behovene for den enkelte pasient. Pasient, pårørende og fagpersonene er alle deltakere i teamet. Regelmessige møter avholdes for å diskutere fremdriften i behandlingen. Dette gjør det lettere å samordne tiltak og styrker alles motivasjon til å nå behandlingsmålene.

Forrige side Neste side