Informasjon

Tidlig behandling av hjerneslag

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling.

Hjernen

Hjernen

Hjernen utgjør sammen med ryggmargen kroppens sentralnervesystem. Hjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel. Den ytre delen av hjernen, hjernebarken (den grå substans), styrer de fleste av kroppens funksjoner som syn, hørsel, tale, tenkning, bevegelser etc. Den indre delen av hjernen, den hvite substans, består hovedsakelig av nervebaner som knytter de ulike delene av hjernen sammen, og som fører nerveimpulser opp og ned ryggmargen.

Hjerne - funksjonsområder
Hjernen, gjennomskåret på langs

Nervebanene krysser over til motsatt side i den hvite substans. Skader i venstre hjernehalvdel fører derfor til funksjonstap i høyre side av kroppen. Skader i høyre hjernehalvdel fører til funksjonstap i venstre side av kroppen.

Nervecellene er i praksis uerstattelige. Dersom nerveceller mister blodforsyningen eller blir skadet av en blødning i hjernevevet, som for eksempel ved hjerneslag, dør disse cellene og andre celler vil bare i begrenset grad kunne overta disse cellenes funksjon. Skader i hjernen medfører derfor ofte vedvarende funksjonssvikt. Dersom talesenteret skades ved et hjerneslag, kan taleforstyrrelsene bli varige. Blir du fullstendig lam i en arm og/eller en fot, er det stor risiko for at du ikke vil gjenvinne full kraft. Heldigvis kan førsteinntrykket etter et hjerneslag ofte tyde på at skaden er større enn den virkelig er. Det skyldes at mange celler i området utenfor det skadde vevet får forbigående nedsatt funksjon i den første akutte fasen. De første dagene etter et hjerneslag kan det være stor framgang, og de akutte symptomene kan forsvinne helt. 

Neste side