Informasjon

Tidlig behandling av hjerneslag

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling.

Hjernen

Hjernen

Hjernen utgjør sammen med ryggmargen kroppens sentralnervesystem. Hjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel. Den ytre delen av hjernen, hjernebarken eller den grå substans, styrer de fleste av kroppens funksjoner som syn, hørsel, tale, tenkning, bevegelser etc. Den indre delen av hjernen, den hvite substans, består hovedsakelig av nervebaner som knytter de ulike delene av hjernen sammen, og som fører nerveimpulser opp og ned ryggmargen.

Hjerne - funksjonsområder
Hjernen, gjennomskåret på langs

Nervebanene krysser over til motsatt side i den hvite substans. Skader i venstre hjernehalvdel fører derfor til funksjonstap i høyre side av kroppen. Motsatt fører skader i høyre hjernehalvdel til funksjonstap i venstre side av kroppen.

Nervecellene er uerstattelige. Dersom nerveceller mister blodforsyningen eller blir skadet av en blødning i hjernevevet, som for eksempel ved hjerneslag, dør disse cellene og andre celler vil bare i begrenset grad kunne overta disse cellenes funksjon. Skader i hjernen medfører derfor ofte vedvarende funksjonssvikt. Dersom talesenteret skades ved et hjerneslag, er det fare for at taleforstyrrelsene kan bli varige. Blir du lam i en arm og/eller en fot, er det liten sjanse for at du gjenvinner full kraft. Heldigvis kan førsteinntrykket etter et hjerneslag ofe tyde på at skaden er større enn den virkelig er. Det skyldes at mange celler i området utenfor det skadde vevet får forbigående nedsatt funksjon i den første akutte fasen.

Neste side