Informasjon

Tidlig behandling av hjerneslag

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling.

Tidlig behandling

Pasienter med slag bør vurderes snarest ved et sykehus fordi tidlig diagnostikk og behandling kan begrense hjerneskaden. CT av hjernen skiller tidlig i forløpet mellom blodpropp (trombose) og blødning.

Dersom du kommer raskt til sykehuset, og hjernblødning er utelukket, blir alle vurdert for behandling med blodpropp-oppløsende medisiner (trombolyse). Dersom slik behandling kan gjennomføres, fører det til betydelig bedring av behandlingsresultatet. Effekten av denne behandlingen er bedre jo tidligere man kommer til sykehus etter at symptomene meldte seg. Dersom det har gått mer enn 4,5 timer er det sannsynligvis ingen effekt. 

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan man nå også hente ut blodpropper mekanisk, det vil si ved hjelp av et kateter som føres inn gjennom blodårene. Også denne behandlingen kan bare brukes de første timene etter et hjerneslag. 

Vent derfor ikke til neste morgen med å ringe til sykehuset - ring 113 straks ved mistanke om hjerneslag. 

Etter akuttbehandlingen er tidlig mobilisering, og tidlig start av planmessig opptrening, et av de viktigste enkelttiltak for å oppnå gode behandlingsresultater ved hjerneslag.

Forrige side Neste side