Informasjon

Tidlig behandling av hjerneslag

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling.

Hjernen

Hjernen

Hjernen utgjør sammen med ryggmargen kroppens sentralnervesystem. Hjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel. Den ytre delen av hjernen, hjernebarken (den grå substans), styrer de fleste av kroppens funksjoner som syn, hørsel, tale, tenkning, bevegelser etc. Den indre delen av hjernen, den hvite substans, består hovedsakelig av nervebaner som knytter de ulike delene av hjernen sammen, og som fører nerveimpulser opp og ned ryggmargen.

Hjerne - funksjonsområder
Hjernen, gjennomskåret på langs

Nervebanene krysser over til motsatt side i den hvite substans. Skader i venstre hjernehalvdel fører derfor til funksjonstap i høyre side av kroppen. Skader i høyre hjernehalvdel fører til funksjonstap i venstre side av kroppen.

Nervecellene er i praksis uerstattelige. Dersom nerveceller mister blodforsyningen eller blir skadet av en blødning i hjernevevet, som for eksempel ved hjerneslag, dør disse cellene og andre celler vil bare i begrenset grad kunne overta disse cellenes funksjon. Skader i hjernen medfører derfor ofte vedvarende funksjonssvikt. Dersom talesenteret skades ved et hjerneslag, kan taleforstyrrelsene bli varige. Blir du fullstendig lam i en arm og/eller en fot, er det stor risiko for at du ikke vil gjenvinne full kraft. Heldigvis kan førsteinntrykket etter et hjerneslag ofte tyde på at skaden er større enn den virkelig er. Det skyldes at mange celler i området utenfor det skadde vevet får forbigående nedsatt funksjon i den første akutte fasen. De første dagene etter et hjerneslag kan det være stor framgang, og de akutte symptomene kan forsvinne helt. 

Akutt hjerneslag

Akutt hjerneslag er et brått innsettende funksjonstap som skyldes en plutselig forandring i hjernens blodforsyning. Det er en tilstand som krever rask og nøyaktig diagnostikk og tidlig behandling. Vanligvis dreier det seg om en av to typer slag: (1) Opphør av blodtilførsel fordi det har dannet seg en lokal blodpropp (trombose) i en pulsåre i hjernen, eller fordi en blodpropp (embolus) har blitt fraktet med blodstrømmen fra hjertet eller halspulsårene og har blokkert blodåren. Trombose eller emboli er skyld i ca. 85% av alle tilfeller av hjerneslag. (2) Den andre typen slag er hjerneblødning, det vil si at en blodåre brister. Hjerneblødninger utgjør 15%.

Animasjon av hjerneslag

Symptomer

Symptomer og tegn på slag avhenger av hvor i hjernen skaden oppstår, og hvor stort område som er påvirket. De aller fleste får ett eller flere av de symptomene som viser seg ved testing av: PRATE - SMILE - LØFTE

PRATE: Dersom du prøver å si en enkel setning kan hjerneslag vise seg ved utydelig tale, eller at du ikke finner riktige ord - det er oftest en tydelig endring fra det normale nivået

SMILE: Ved å smile, le eller ved å vise tenner kan man se skjevhet og asymmetri på grunn av lammelse i ansiktsnerven

LØFTE: Ved å løfte begge armene over hodet vil lammelse i den ene siden ofte vises lett

Får du plutselig ett eller flere av disse symptomene gir det sterk mistanke om hjerneslag - da anbefales det at du straks tar direkte kontakt med 113 for innleggelse. 

Tidlig behandling

Pasienter med slag bør vurderes snarest ved et sykehus fordi tidlig diagnostikk og behandling kan begrense hjerneskaden. CT av hjernen skiller tidlig i forløpet mellom blodpropp (trombose) og blødning.

Dersom du kommer raskt til sykehuset, og hjernblødning er utelukket, blir alle vurdert for behandling med blodpropp-oppløsende medisiner (trombolyse). Dersom slik behandling kan gjennomføres, kan det føre til betydelig bedring av behandlingsresultatet. Effekten av denne behandlingen er bedre jo tidligere man kommer til sykehus etter at symptomene meldte seg. Dersom det har gått mer enn 4,5 timer er det sannsynligvis ingen effekt. 

Dersom forholdene ligger til rette for det, kan man nå også hente ut blodpropper mekanisk, det vil si ved hjelp av et kateter som føres inn gjennom blodårene. Også denne behandlingen kan bare brukes de første timene etter et hjerneslag. 

Vent derfor ikke til neste morgen med å ringe til sykehuset - ring 113 straks ved mistanke om hjerneslag

Etter akuttbehandlingen er tidlig mobilisering, og tidlig start av planmessig opptrening, et av de viktigste enkelttiltak for å oppnå gode behandlingsresultater.

Vil du vite mer?