Informasjon

Forberedelser til utskrivning av slagpasient

Planlegging av utskrivning fra sykehuset starter tidlig under rehabiliteringen. Den involverer pasient, familie og pårørende, og rehabiliteringsstaben. Hensikten med planleggingen er å sørge for at de gunstige resultatene av rehabiliteringen opprettholdes etter utskrivningen.

Planlegging

Noen av de tingene som må planlegges, er

 • Å sikre at den slagrammede har et trygt sted å bo etter utskrivningen
 • Bestemme hva slags omsorg, assistanse eller spesialutstyr som trengs
 • Lage et opplegg for fortsatte rehabiliteringstjenester og andre tjenester i hjemmet
 • Opprette kontakt med hjemmesykepleien, sykehjemmet og/eller rehabiliteringssenteret og formidle informasjon om pasienten
 • Diskuter eventuelle seksuelle bekymringer, tiltak for å opprettholde et aktivt seksualliv

Hvor skal du bo?

Mange slagrammede kan vende tilbake til hjemmet sitt etter rehabilitering. Andre må bo i omsorgsbolig eller på sykehjem hvor det er lett tilgang på hjelp, pleie og omsorg. Beslutningen om hvor du bør bo, avhenger av behovet for hjelp og hvilke botilbud som finnes. Du vil også trenge tilbud som sikrer fortsatt opptrening. Det er avgjørende at du føler deg trygg der du skal bo.

Som ledd i planleggingen av utskrivningen vurderes hvilke krav som må stilles til bostedet. Det kan være aktuelt å foreta et hjemmebesøk der det tas stilling til om det er behov for å gjøre endringer i hjemmet. Det kan være å flytte om på rom slik at du har alt på en flate, fjerne tepper, dørstokker og andre ting som det kan være lett å snuble i. Sette opp håndtak og rekkverk som du kan støtte deg til på toalettet, i badekar, i dusjen.

Ofte er det nyttig at den slagrammede blir med hjem på en "prøvevisitt" før utskrivningen. Det kan bidra til å klargjøre problemer som må drøftes eller korrigeres før du reiser hjem for godt.

Trengs spesialutstyr?

Etter rehabilitering vil noen slagpasienter fortsatt kunne ha problem med å gå, med balansen eller med å utføre visse hverdagslige gjøremål. Spesialutstyr kan noen ganger være til hjelp:

 • Mange som har hatt slag, trenger en stokk eller krykke nå de skal gå. Ved balanseproblemer kan det være nyttig å bruke en støtte med flere "føtter".
 • Gåstol. Den gir mer støtte enn en stokk. Den finnes i flere utgaver og kan tilpasses dine behov.
 • Ankel-fot-støtte. Spesialstøtter kan hjelpe til å holde foten i riktig posisjon ved gange.
 • Rullestol. Den kan tilpasses dine behov.
 • Hjelpemidler for bading, påkledning, spising. Ulike støtter og rekkverk kan monteres. Noen hjelpemidler kan gjøre det lettere for deg å klare deg med en hånd.
 • Kommunikasjonsmidler. Trygghetsalarm, telefontilpasninger, eventuelt datamaskin, etc.

Omsorgspersoner

Personer som hjelper slagrammede i hjemmet er vanligvis familie og pårørende, venner eller hjemmehjelp/ hjemmesykepleie. Det er viktig at alle disse omsorgspersonene kjenner pasientens behov for trygghet, fysiske og følelsesmessige behov, slik at de kan gi best mulig omsorg. Siden ethvert tilfelle av hjerneslag er enestående, vil behovene for hjelp variere. Noe av det omsorgspersonene kan hjelpe til med, er:

 • Forberede hjemkomsten
 • Påse at pasienten tar medisiner forskriftsmessig, følger diettråd, utfører øvelser og andre planlagte aktiviteter
 • Oppmuntre og hjelpe den slagrammede med å praktisere øvelser som ble lært under rehabiliteringen
 • Hjelpe til å løse problemer og oppdage nye måter å gjøre ting på
 • Hjelpe til med praktiske gjøremål
 • Hjelpe til med kommunikasjon
 • Organisere aktiviteter utenfor hjemmet
 • Sørge for at pasienten får det han eller hun har krav på

Vil du vite mer?