Informasjon

Hjerneslag

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Er det hjerneslag? sjekk: - PRATE - SMILE - LØFTE

Hjerneslag, diagnostikk

Sykehistorien er som regel nok til å stille diagnosen hjerneslag. Se PRATE - SMILE - LØFTE-symptomene over. En nevrologisk undersøkelse med vurdering av muskelaktivitet, reflekser med mer, kan si noe om hvor i hjernen skaden sitter og hvor alvorlig den er. Ved mistanke om, eller ved sikkert hjerneslag, anbefales alltid akutt innleggelse på sykehus. På sykehuset vil man utføre en trommelundersøkelse, CT av hjernen, for å fastslå om det dreier seg om blødning eller blodpropp, eller eventuelt annen sykdom

Forrige side Neste side