Informasjon

Hjerneslag

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Er det hjerneslag? sjekk: - PRATE - SMILE - LØFTE

Hjerneslag, behandling

Hensikten med behandlingen er å begrense hjerneskaden og funksjonsforstyrrelsen, samt å minske risikoen for nye slag. Det innebærer å få åpnet den tette blodåren raskest mulig, få kontroll over utløsende sykdommer, forebygge eller redusere risikoen for komplikasjoner og iverksette tiltak som reduserer sjansen for senere hjerneslag. Gjenopptrening av tapte funksjoner er en viktig del av behandlingen, og startes tidlig. Rehabiliteringen fortsetter gjerne over lang tid.

Det skilles mellom akuttbehandling og behandling etter akuttfasen. I akuttfasen er behandlingsopplegget for hjerneinfarkt og hjerneblødning forskjellig.

Medikamentell behandling startes på sykehuset. Dersom du ikke har hatt blødning, og kommer raskt til behandling, anbefales blodpropp-oppløsende behandling. Det er også aktuelt å fjerne blodproppen mekanisk.

Etter utskrivelsen er det mange pasienter som bruker acetylsalisylsyre (Albyl-E) for å forebygge nye episoder med TIA eller slag. Hos pasienter som har atrieflimmer anbefales blodfortynnende behandling (marevan eller nye blodfortynnende midler) for å forebygge nye slag. 

Kontroll og behandling av vedvarende forhøyet blodtrykk og kolesterol anbefales også.

Forrige side Neste side