Informasjon

Hjerneslag

Temaside om Korona

Hjerneslag, prognose

Dersom du har hatt TIA, går symptomene tilbake innen 24 timer.

Andelen over 67 år som fikk hjerneslag og overlevde de første 30 dager var 88,3% i 2017. Leveutsiktene er blitt bedret de siste årene, sannsynligvis mest på grunn av god akuttbehandling, og aktiv rehabilitering. 

En firedel av de slagrammede overlever med varierende grad av funksjonshemming. Ca. en tredel kan utskrives rett til hjemmet. En tredel må oppholde seg på sykehus i kortere eller lengre tid, og den siste tredelen må til spesialisert rehabilitering/opptrening.

Ved hjerneblødning er dødeligheten i akuttfasen 2-3 ganger høyere enn for pasienter med hjerneinfarkt. Mange dør akutt utenfor sykehus.

Sosial isolasjon er vanlig, særlig ved forstyrrelser av språkfunksjonen. Man finner også angst, uro og depresjon hos mange av de slagrammede. Omsorg og informasjon til de pårørende er av stor betydning i rehabilitering av pasientene. Se intervju med slagpasient.

Forrige side Neste side