Informasjon

Hjerneslag

Et hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller en blodpropp i hjernen. Tidlig behandling er helt avgjørende for prognosen. Er det hjerneslag? sjekk: - PRATE - SMILE - LØFTE

Hjerneslag, prognose

Dersom du har hatt TIA, går symptomene tilbake innen 24 timer.

Etter gjennomgått og overlevd hjerneslag er gjennomsnittlig overlevelse 5 år. En firedel av de slagrammede overlever med varierende grad av funksjonshemming. Ca en tredel kan utskrives rett til hjemmet. En tredel må oppholde seg på sykehus i kortere eller lengre tid, og den siste tredelen må til spesialisert rehabilitering/opptrening.

Ved hjerneinfarkt overlever 80-85% av de slagrammede den første måneden etter slaget og 70-75% overlever det første året. Ved hjerneblødning er dødeligheten i akuttfasen 2-3 ganger høyere enn for pasienter med hjerneinfarkt. 25-35% dør i første måned etter hjerneblødningen. Mange av disse dør akutt utenfor sykehus.

Sosial isolasjon er vanlig, særlig ved forstyrrelser av språkfunksjonen. Man finner også angst, uro og depresjon hos mange av de slagrammede. Omsorg og informasjon til de pårørende er av stor betydning i rehabilitering av pasientene. Se intervju med slagpasient.

Forrige side Neste side