Nyhetsartikkel

Nå teller sekundene - også ved hjerneslag

Kommer for sent til å få optimal behandling

Blodproppoppløsende behandling er det som gis til de som kommer raskt til behandling. Dette kan begrense skadeomfanget. Likevel er det bare ca. fem prosent som får dette ved hjerneslag.

- De fleste kommer for sent til å få blodproppoppløsende behandling. Per i dag har vi et tidsvindu på tre timer. Dette vil snart bli utvidet til 4.5 timer, men veldig mange kommer inn på sykehuset etter at det har gått mer enn 4-5 timer fra slaget oppsto. Da har vi ikke lov til å gi denne behandlingen lenger. Den virker dårligere, og det kan oppstå flere komplikasjoner. Ved Slagenheten på St.Olavs Hospital, kommer 10 prosent inn raskt nok til å få slik behandling. På Haukeland fanger de opp 12 prosent. På landsbasis er det fem prosent. Det første målet nå er at 10 prosent av alle som rammes av slag, skal komme inn raskt nok til å få blodproppoppløsende behandling, sier Indredavik.

Han forteller om to studenter som har gjort en hovedfagsoppgave om tidsforsinkelse før innleggelse. Resultatene de fant, var at en av de viktigste grunnene til at mange pasienter kommer for sent til behandling, er at de velger å se an symptomene. At de er engstelige for å bry legen unødig. Helsetjenesten har også - frem til nå - bidratt til forsinkelser. Pasienter som ringer til fastlegen sin og ber om råd, kan få beskjed om å komme til time på slutten av dagen. I mellomtiden forsvinner de viktige timene. Får du symptomer på hjerneslag, skal du ringe 113. En forkortelse og huskeregel for de typiske symptomene ved hjerneslag er FAST. Her står F for fjes (ansiktslammelse), A for arm (lammelser i arm), S for språk (om det du sier ikke lenger er fornuftig eller sammenhengende) og T for tale (lammelser i stemmemuskulatur som fører til at du snakker utydelig eller uforståelig).

- Får du plutselig ett eller flere av disse symptomene, er det sannsynligvis et hjerneslag. Disse fire symptomene fanger opp 85 prosent av de som får slag. Disse symptomene er det lett å spørre etter på telefonen, man kan gjøre telefondiagnostikk. Det kan korte ned tiden det tar før en som har et slag, får behandling. En av årsakene til at en høyere andel av våre pasienter får blodproppoppløsende behandling, er at vi har trent sykepleierne som tar imot telefonhenvendelser på akuttmottaket, i å spørre etter FAST-symptomer, sier Indredavik.

Forrige side Neste side