Nyhetsartikkel

Nå teller sekundene - også ved hjerneslag

Symptomene forsvinner - et alvorlig varselsignal

Noen ganger kan man få FAST-symptomer, men oppleve at symptomene går over etter noen minutter. At symptomene forsvinner, betyr ikke at du skal unnlate å kontakte sykehus eller lege.

Les også: Pass opp for slag nummer to

- Dersom symptomene går over før du rekker å henvende deg til sykehuset, er dette TIA - hjernedrypp. Da skal lege eller legevakt se til pasienten samme dag. Det er fordi noen av disse har høy risiko for å få et stort hjerneslag i løpet av de nærmeste dagene. De med høyest risiko skal legges inn raskt. De med mindre risiko kan utredes på poliklinikk eller som dagpasient. Hjernedrypp er et alvorlig varselsignal. Omlag 10 prosent av de som får et drypp, får et hjerneslag i løpet av de neste to dagene, sier Indredavik.

Da Indredavik var nyutdannet lege på begynnelsen av 1980-tallet, var vanlig slagbehandling at slagpasienter måtte ligge rolig i sengen og hvile. Deretter skulle man se an tilstanden. Dersom de kom seg litt, ble opptrening vurdert etter 2-4 uker. Tanken var at det ikke var mulig å påvirke slaget. Indredavik ville utfordre denne oppfatningen og gjennomførte i 1986 til 1989 sin første slagenhetsstudie som valgte en helt annerledes og aktiv innfallsvinkel. Resultatene som ble publisert i 1991, var oppsiktsvekkende.

- Vi klarte å vise at behandling i slagenhet med fokus på å få pasienten opp og i aktivitet innen 24 timer etter slaget, har veldig stor betydning for utfallet. Hjernen klarer lettest å lære nye måter å gjøre en oppgave på, dersom opptreningen startes innen 1-2 døgn. I tillegg reduseres risikoen for liggesår, feilstillinger, blodpropp i leggen, lungebetennelser, muskelsvekkelse... Sengeleie kan gi en rekke uheldige utfall. Den tidlige mobiliseringen var det viktigste tiltaket for å redusere dødsfall og alvorlige funksjonshemninger ved slag, til det halve. Nå er det gjennomført over 30 studier fra slagenheter i ulike land, og de har alle kommet frem til de samme konklusjonene som vi gjorde, sier Indredavik.

Forrige side Neste side