Nyhetsartikkel

Nå teller sekundene - også ved hjerneslag

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Får trene hjemme på å mestre dagliglivets utfordringer

Et opphold på slagenheten i et sykehus varer vanligvis i 1-2 uker. Deretter skal slagpasienten mestre livet videre på egen hånd. Retningslinjene anbefaler "tidlig støttet utskrivning", noe som krever god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten (sykehuset) og kommunehelsetjenesten.

- Før pasienten skrives ut, følger et team fra sykehuset pasienten hjem for å finne ut hva pasienten må mestre der. Hvilke utfordringer er det pasienten møter i dagliglivet? Er det å knappe igjen knapper på skjortene? Er det et trangt bad? Er det trappen opp til andre etasje, eller høye dørstokker? Dersom det er trygt for pasienten å dra hjem, skrives pasienten hjem. Deretter trenes pasienten hjemme, og der trenes det nettopp på å møte de utfordringene hver enkelt har. Det kan være å gå i trapper, komme seg inn på badet, eller gå til butikken. Noen får tilbud om å trene på en rehabiliteringsavdeling f.eks. tre dager i uken, mens resten av treningen foregår hjemme. Å trene i sitt eget hjem gir en veldig stor treningseffekt. Trening er mest effektivt når du trener på det du skal gjøre, og der du skal gjøre det, sier Indredavik.

Les også vårt intervju med Kjell - om å leve med hjerneslag.

20 prosent av de som rammes av slag, trenger hjelp på døgnbasis i ettertid, men for 60 prosent er hjemmetrening det som gir best resultat. Forskning Indredavik og hans medarbeidere har utført, viser at hjemmetrening er den nest viktigste behandlingen, etter behandling på slagenhet.

- Dette eksemplet på samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste er det best dokumenterte eksemplet på samhandling som vi har. Det finnes 11 studier på verdensbasis om dette, sier Indredavik. Også på dette området var Slagenheten ved St. Olavs Hospital pionerene som la veien for en behandlingsmetode som Verdens Helseorganisasjon nå ønsker at resten av verden skal følge.

Forrige side Neste side