Informasjon

Slagbehandling - pasientens og pårørendes rolle

Slagrehabilitering er teamarbeid., men det er slagpasienten selv som har det avgjørende ordet når viktige beslutninger skal tas.

Pasientens rolle

Dette kan være et vanskelig tema for mange slagpasienter. Noen ganger kan det være fristende å lene seg bakover og overlate til behandlingsteamet å ta ledelsen. Det kan være behov for ekstra tid, og noen har vansker med å snakke. I slike situasjoner skjer det ofte at andre tar ledelsen og fatter beslutninger på pasientens vegne. Prøv å unngå at det hender.

Man bør forsikre seg om at alle forstår at det er ønskelig å delta når det tas beslutninger om egen behandling. Kom frem med spørsmål og bekymringer. Uttrykk egne ønsker og meninger om saker som angår deg. Si fra hvis noen "snakker ovenfra og ned" til deg, eller hvis du blir oversett. Husk også at alle pasienter har rett til å se sin egen journal.

For å være deltaker i egen behandling må man være godt informert om behandlingen og om hvordan helsesituasjonen egentlig er. Det kan være nyttig å notere ned viktig informasjon om behandling og fremgang, og skrive ned spørsmål som dukker opp.

Mange har språk- eller talevansker etter slag. Det kan da være vanskelig å gjøre egne ønsker kjent. Kanskje kan logopeden bidra med å få meddelt dine tanker til teamet. Det samme kan gjelde familiemedlemmer som kjenner deg godt.

De fleste opplever at rehabilitering er hardt arbeid. De må jobbe med å opprettholde ferdigheter samtidig som de må jobbe med å gjenvinne tapte ferdigheter. Det er normalt til tider å føle seg sliten og nedstemt fordi ting som tidligere var enkle å utføre, nå er blitt vanskelige. Da er det viktig å minne seg selv på hvilken framgang som tross alt skjer, og være stolt av egne framskritt.

Pårørende

Som pårørende til en slagpasient er det en rekke ting man kan gjøre:

  • Hjelp pasienten til å bidra med synspunkter på rehabiliteringen
  • Besøk og snakk med pasienten. Slapp av sammen med pasienten med å spille kort, se på TV, høre på musikk, spille spill etc.
  • Har pasienten problem med å snakke, snakk med logoped eller sykepleier om hvordan du kan hjelpe
  • Delta i opplæringen som holdes for slagpasienter og pårørende. Lær hvordan du kan hjelpe
  • Be om å få være med på noen av rehabiliteringsøktene. Da lærer du hvordan rehabiliteringen foregår, og hvordan du kan hjelpe
  • Oppmuntre og hjelp pasienten til å praktisere ferdigheter som er lært i rehabiliteringen
  • Bidra med din kjennskap til pasienten slik at rehabiliteringsteamet foreslår aktiviteter som passer med ønsker og interesser
  • Finn ut hva den slagrammede kan gjøre alene, hva han kan gjøre med hjelp, og hva han ikke kan gjøre. Unngå å gjøre ting for pasienten som pasienten kan gjøre selv. På den måten vil du bidra til å styrke pasientens selvbilde når han eller hun lykkes med oppgaven

Vil du vite mer?