Informasjon

Slagbehandling - pasientens og pårørendes rolle

Som slagpasient i rehabilitering skal du vite at du er den viktigste personen i gjennomføringen av din behandling. Du har det avgjørende ord når det tas beslutninger som angår deg.

Pasientens rolle

Dette kan være et vanskelig tema for mange slagpasienter. Noen ganger føler du deg fristet til å lene deg bakover og overlate til behandlingsteamet å ta ledelsen. Trenger du ekstra tid til å tenke eller har vansker med å snakke, skjer det ofte at andre tar ledelsen og fatter beslutninger uten å vente på deg. Prøv å unngå at det hender.

Forsikre deg om at alle forstår at du vil være med på å ta beslutningene om din egen behandling. Kom frem med dine spørsmål og bekymringer. Uttrykk dine ønsker og meninger om saker som angår deg. Si fra hvis noen "snakker ned" til deg, eller hvis folk snakker om deg som om du ikke var der. Husk også at du har rett til å se din egen journal.

For å være deltaker i din behandling må du være godt informert om behandlingen din og om hvor bra det går med deg. Det kan være nyttig for deg på forhånd å notere ned viktig informasjon om behandling og fremgang, og skriv ned spørsmål du måtte ha.

Hvis du har talevansker, kan det være vanskelig å gjøre dine ønsker kjent. Kanskje kan logopeden hjelpe deg med å få meddelt dine tanker til teamet. Det samme kan gjelde familiemedlemmer som kjenner deg godt.

De fleste opplever at rehabilitering er hardt arbeid. De må jobbe med å opprettholde ferdigheter samtidig som de må jobbe med å gjenvinne tapte ferdigheter. Det er normalt til tider å føle seg sliten og nedstemt fordi ting som tidligere var enkle å utføre, nå er blitt vanskelige. Da er det viktig å minne deg selv på hvilken fremgang du tross alt gjør, og vær stolt av dine fremskritt.

Pårørende

Som pårørende til en slagpasient er det en rekke ting du kan gjøre:

  • Hjelp pasienten til å bidra med synspunkter på rehabiliteringen
  • Besøk og snakk med pasienten. Slapp av sammen med pasienten med å spille kort, se på TV, høre på musikk, spille spill etc.
  • Har pasienten problem med å snakke, snakk med logoped eller sykepleier om hvordan du kan hjelpe
  • Delta i opplæringen som holdes for slagpasienter og pårørende. Lær hvordan du kan hjelpe
  • Be om å få være med på noen av rehabiliteringsøktene. Da lærer du hvordan rehabiliteringen foregår, og hvordan du kan hjelpe
  • Oppmuntre og hjelp pasienten til å praktisere ferdigheter som er lært i rehabiliteringen
  • Bidra med din kjennskap til pasienten slik at rehabiliteringsteamet foreslår aktiviteter som passer med pasientens ønsker og interesser
  • Finn ut hva pasienten kan gjøre alene, hva pasienten kan gjøre med hjelp, og hva pasienten ikke kan gjøre. Unngå å gjøre ting for pasienten som pasienten kan gjøre selv. På den måten vil du bidra til å styrke pasientens selvbilde når han eller hun lykkes med oppgaven

Vil du vite mer?