Informasjon

Subaraknoidalblødning

Årsak

Blødningen starter i cirka 80 prosent av tilfellene ved at en utposning på en pulsåre (aneurisme) sprekker. I omtrent 10 prosent av tilfellene er årsaken at det går hull på en medfødt blodåremisdannelse. Aneurismer er vanligvis lokalisert ved delingsstedene til de store pulsårene til hjernen. Årsaken til at omtrent 1-2 prosent av befolkningen har slike utposninger på pulsårene i hjernen er ukjent. 

Risikoen for at et aneurisme skal sprekke har sammenheng med trykket i aneurismeveggen, og risikoen øker med størrelsen på aneurismet. Høyt blodtrykk fører til økt risiko for at aneurismet sprekker. 

De viktigste påvirkbare risikofaktorene er sigarettrøyking, høyt blodtrykk, høyt alkoholforbruk eller kokainbruk. Moderat til ekstrem fysisk aktivitet kan være en utløsende faktor, men mer enn halvparten av tilfellene oppstår under ikke-belastende forhold og under søvn. Det foreligger sannsynligvis også en arvelig faktor. I de fleste tilfellene finner man ingen entydig årsak. 

Forrige side Neste side